Vant med helt ny avtalemodell

Telecomputing vil måle produktivitet – ikke oppetid.

Vant med helt ny avtalemodell
Telecomputings nye kunde, revisjons- og konsulentselskapet Deloitte, var ikke interessert i å måle oppetid på serverne når de inngikk avtale. Derfor måtte selskapet utvikle en helt ny SLA-avtale. Bilde:

Telecomputing meldte mandag at de har dratt i land sin største avtale i Norge. Revisjons- og konsulenthuset Deloitte gir selskapet ansvar for sin IT-drift. Avtalen har en varighet på fem år og har en forventet verdi på om lag 80 millioner kroner. Deloitte har 1.200 ansatte fordelt på 21 kontorer i Norge.

Salgsdirektør Lars David Klausen i Telecomputing forteller til digi.no at de ble utfordret grundig av Deloitte i konkurransen om oppdraget. På denne type driftskontrakter har leveransebetingelsene (SLA) vært knyttet opp til oppetid på server-nivå. Men dette var ikke Deloitte opptatt av.

– De var opptatt av brukerens produktivitet gjennom bruk av IT-verktøyene og utfordret oss på å gå vekk fr den tradisjonelle SLA-modellen, sier Klausen til digi.no.

Telecomputing, som har vært i det norske markedet siden begynnelsen av 2000-tallet, har utviklet sin egen løsning for drift og overvåking. Derfor klarte de å lage en målemetodikk som de fikk Deloitte med på, uten å gjøre veldig store endringer.

– Vi klarte å lage en modell hvor kjernen er å lage en produktivitetsindeks. Den tar utgangspunkt i at brukeren er produktive og får gjort jobben sin. Indeksen måler de tilfellene der brukeren ikke får være produktive gjennom IT-verktøyene, sier Klausen. Men at Citrix-miljøet til Telecomputing skulle falle ned betyr det ikke at brukeren ikke er produktiv.

– Da kan de bruke applikasjonene gjennom tykk-klienten i stedet. Modellen vår tar opp i seg flere elementer av «work around», der brukeren får gjort jobben sin alikevel, sier Klausen til digi.no.

Dette er en SLA-modell Telecomputing også vil tilby andre kunder, men dette egner seg typisk for konsulent, advokat eller andre brukere som er avhengig av velfungerende IT-verktøy for å opprettholde produktiviteten.

    Les også: