Våpenet i telepriskrigen: 0,01 krone

Konkurransen mellom aktørene i privatmarkedet for telefoni hardner til. Prisspennet mellom de største aktørene i privatmarkedet for telefoni - Telenor og Tele2, og Enitel for telefonsamtaler til Sverige, Storbritannia og USA - er likevel bare ett øre.

Også denne gangen var Telenor først ute da de torsdag varslet prisreduksjon på de mest brukte utlandsdestinasjonene, samt på samtaler fra fastnettet til mobiltelefoni.

I selskapets pressemelding skriver informasjonssjef for Telenor Telecom Solutions, Gunn Kristin Sande at "Telenors kunder skal føle seg trygge på at vi til en hver tid vil ha konkurransedyktige priser til de utlandsdestinasjoner hvor det ringes mest. Derfor setter vi igjen ned prisene på samtaler til Sverige, Storbritannia og USA."

Konkurransedyktigheten varte ikke lenger enn til fredag da både Enitel AS og Tele2 Norge AS valgte å følge Telenor nedover. Enitel la seg på Telenors priser, mens Tele2 la seg ett øre under Telenors priser.

Informasjonsdirektør i Enitel, Hanne Dirdal, skriver i selskapets pressemlding fra fredag: "Enitel senker prisene til de landene som våre kunder ringer mest til. Kundene hos Enitel skal være trygge på at Enitel til enhver tid har konkurransedyktige priser."

Samme dag skriver Tele2s informasjonsdirektør, Ove Narvesen: "Med virkning fra i dag senker Tele 2 prisen på fasttelefon til Sverige, Storbrittania og USA, samt prisen på samtaler til Telenor Mobil.

- Vi har tidligere gitt våre kunder et løfte om at vi alltid skal ha lavere priser enn Telenors standardpriser. Dette løftet kommer vi til å holde - uansett hvor mye Telenor senker sine priser, sier administrerende direktør i Tele2, Henrik Ringmar."

Men siste ord er ennå ikke sagt, for like før helgen skulle til å sette inn kommer en ny pressemelding fra Telenor som forteller at selskapet på nytt setter ned prisene på samtaler fra fasttelefon til Sverige, Storbritannia og USA, samt for samtaler til Telenor Mobil - gjeldende fra lørdag.

- Kundene skal føle seg trygge på at Telenor har konkurransedyktige priser til de utlandsdestinasjoner hvor det ringes mest. Derfor setter vi igjen ned prisene på samtaler til Sverige, Storbritannia og USA, sier informasjonssjef i Telenor Telecom Solutions, Gunn Kristin Sande.

Selskapet høvler prisene på alle kategoriene med nok et øre, og får da samme prisene som Tele2 Norge. Akkurat det kunne ikke Tele2 Norge se på så altfor lenge, for bare halvannen time etterpå legger selskapet sine priser nok et øre under Telenors priser, og gjentar: "Tele2 har gitt et prisløfte til sine kunder om alltid å ligge under Telenors standardpriser. Dette kommer vi til å holde."

- Vi har og skal ha en prisledende posisjon i det norske telemarkedet. Derfor senker vi prisene ytterligere, sier informasjonssjef i Tele2 Norge, Ove Narvesen.

Redigeringen for denne saken er avsluttet rundt kl. 16:30, og en kan ikke se bort fra ytterligere prisfall...

Et godt råd til de som vil ringe til Sverige, USA og Storbritannia: Spør om prisene før du ringer...

(Et godt råd til skribenter av pressemeldinger i Telenor Telecom Solutions, Tele2 Norge og Enitel; les korrektur...)

Statusen blir derfor fredag den 20. oktober, gjeldende for privatmarked og bare for selskapenes egne kunder, uten selskapenes egne ekstrarabatter (Telenors priser gjelder fra lørdag, fredag er prisene ett øre dyrere):

Telenor* Tele 2 Norge** Enitel*
Sverige 60 øre 59 61
Storbritannia 70 69 71
USA 89 88 90
fast til Telenor Mobil 1,41 1,40 1,42
fast til NetCom 1,87 1,43 1,42

*= startpris 49 øre **= startpris 48 øre

Kilde; Telenor, Tele2 Norge, Enitel