Vår eller Telenors infrastruktur?

Teleselskaper over hele Europa fikk og får telenettet med seg på lasset når selskapene går på børs. Unntaket er Danmark der staten ikke eier en eneste telekomaksje, og politikere uten blygsel kan bestemme at alle skal ha tilgang til rå kobber.

Teleselskaper over hele Europa fikk og får telenettet med seg på lasset når selskapene går på børs. Unntaket er Danmark der staten ikke eier en eneste telekomaksje, og politikere uten blygsel kan bestemme at alle skal ha tilgang til rå kobber.

Norske politikerne valgte å la forbindelsen inn i husveggen holdes utenfor da telekonkurranse ble innført i Norge ved årsskiftet. Den siste meteren, normalt en bit kobber, eies av Telenor og ble skjermet for konkurranse ved å la Telenor beholde eiendomsretten til denne delen av telenettet. Telenor tenker ikke å gi slipp på denne delen av telenettet, som er avgjørende for alle teleoperatører som ønsker å tilby teletjenester til private husholdninger og næringslivet. Tilgang til denne delen av telenett inngår i samtrafikkavtalene som Telenor og mange av de nye teleoperatørene har inngått.

Uansett om Telia eller Tele2 legger aldri så mange meter med kabel i bakken, eller leier tilsvarende, vil de ikke kunne tilby et like omfattende nett som er konkurransedyktig med Telenor.

Tidligere har mange røster, alt fra Telenors egne konkurrenter til Forbrukerrådet, bedt om at i det minste vurderes å skille ut fastnettet i et eget infrastrukturselskap. Bakgrunnen for slike meninger er frykten for at Telenor gjennom sin dominerende rolle på infrastruktursiden alene vil kunne legge hindre i veien for telekonkurransen.

I Telenor advarer man mot at selskapet alene skal gi slipp på fastnettet om det samme ikke skjer i andre europeiske land samtidig.

Dette er en forståelig holdning. Paradokset merker vi her hjemme når Telia Norge ber om utskilling av telenettet i eget selskap i Norge, mens en tviholder på tilsvarende nett i Sverige. Det er imidlertid ikke i forbrukernes interesse at telenettet beholdes av en teleoperatør. Det er i forbrukernes interesse at flere tilbydere får anledning til å tilby sine varer og tjenester.

Etter å ha solgt ut sine gjenværende aksjer i landets dominerende teleoperatør er de danske politikerne i ferd med å gjøre det danske telemarkedet til et av verdens mest teleliberaliserte, nettopp ved gjennom landets nye telelov å bestemme at tele Danmark skal slippe konkurrentene til på fastnettet - eller rå kobber om en vil - til en viss pris, samt en fortjeneste som danske politikere har bestemt skal være 12,5 prosent.

I løpet av to måneder må Tele Danmark ha kommet til enighet med blant annet Mobilix og Telia om tilgang til selskapets rå kobber. Man skal altså forhandle om hva det faktisk koster Tele Danmark å drive telenettet... Hvis selskapene ikke blir enige innen 15. oktober går hele saken til Telestyrelsen, som fastsetter hva den kostbaserte prisen skal være.

Den nye danske teleloven ble så og si enstemmig vedtatt i det danske Folketinget like før sommeren, og er et godt eksempel på handling av politikere som ønsker størst mulig konkurranse på like og ikke-diskriminerende vilkår.

Til toppen