DEBATT

Varsku for norsk IT-bransje

KOMMENTAR: Innover, skaler eller dø, skriver Core Group.

FORNY DEG ELLER BUKK UNDER: «En kilo Java-kompetanse» kan nå kjøpes overalt. Mange opplever press på lønnsomheten og for enkelte er også timeprisene på vei nedover. For å lykkes i et markedet preget av globalisering er det innovasjon og skalering som gjelder, råder Jone Løvvik.
FORNY DEG ELLER BUKK UNDER: «En kilo Java-kompetanse» kan nå kjøpes overalt. Mange opplever press på lønnsomheten og for enkelte er også timeprisene på vei nedover. For å lykkes i et markedet preget av globalisering er det innovasjon og skalering som gjelder, råder Jone Løvvik. Bilde: Colourbox
16. jan. 2015 - 14:20

Core Group gjennomfører løpende analyser av IT-bransjen, og vi er i disse dager i ferd med å sluttføre en analyse av IT-tjenestesektoren i Norge.

Analysen omfatter aktører som primært lever av å selge tjenester. De som utvikler produkter (programvare eller maskinvare) eller primært videreselger produkter har vi dekket i tidligere analyser.

Bransjen har stagnert

Først noen fakta. Vi har i vår analyse inkludert 240 selskaper med en samlet omsetning på vel 25 milliarder kroner og en gjennomsnittlig fortjenestemargin på vel 4 prosent (2013-tall).

Ser vi på utviklingen for bransjen over de siste 10 år, gjør vi noen interessante funn. Fra en solid årlig vekst på godt over 20 prosent før finanskrisen, har veksten stagnert for bransjen totalt sett, og er på under 6 prosent årlig over de siste fem årene. Også fortjenestemarginene har en nedadgående trend fra toppåret 2008, der den var på cirka 7 prosent samlet for segmentet.

Jone Løvvik er partner i Core Group AS.
Jone Løvvik er partner i Core Group AS.

Vi ser også forskjeller innenfor de enkelte del-segmentene av IT-tjenesteselskaper.

Totalleverandører som segment har hatt minimal vekst de senere år, trass god vekst hos de indiske aktørene, som nå gjør seg gjeldende også i det norske markedet. Segmentet har også lav lønnsomhet.

Enda verre er utviklingen for meklere – veksten stagnerer og lønnsomheten er borte og så vidt over null for segmentet som helhet.

Best vekst og lønnsomhet finner vi for de mer spesialiserte selskapene innen rådgiving, utvikling og drift – men i samtlige segmenter er det en nedadgående trend i lønnsomhet.

Hva er det som skjer?

Core Group har over tid sett en klar trend til at IT-tjenestene globaliseres og industrialiseres, og vi tror dette er en vesentlig faktor for utviklingen innen IT-tjenestesektoren i Norge.

Outsourcing og offshoring av drifts- og applikasjonstjenester, skytjenester innen infrastruktur og programvare, automatisering av tjenester og globale leveransemodeller bidrar alle til alminneliggjøring («commoditization») av tjenestene. Dette fører igjen til lavere betalingsvillighet for tjenestene i markedet.

Lavere timepriser

Også tradisjonelle konsulenttjenester er berørt. Et tegn på dette er at økningen i timepriser for tradisjonelle IT-konsulenter over lengere tid ikke har holdt tritt med lønnsøkningen for IT-personell.

For enkelte områder er faktisk timeprisene på vei ned. «CV-salg» av lokale tekniske ressurser og utviklingsressurser er ingen attraktiv forretningsmodell. Litt tabloid kan vi si at «en kilo java-kompetanse» kan du nå shoppe hvor som helst. Selskaper med en slik forretningsmodell, for eksempel meklerne, men også flere konsulenthus, vil fortsatt slite med lønnsomheten om de ikke evner å endre seg.

Samtidig ser vi et massivt behov for digitalisering av virksomhet og tjenester innenfor de aller fleste sektorer blant kundene – og behovet for kompetanse og tjenester knyttet til utvikling av digitale tjenester som direkte treffer kundens kunder øker.

Og her er vi ved litt av poenget. Vi tror IT-tjenesteselskapene har to «vinnerstrategier».

Industrialiseringen kommer «nedenifra» i verdikjeden og spiser seg oppover. For å lykkes med tjenester i den nedre delen, er det fabrikk-tankegang og skalering som gjelder.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Innovasjon Norge
Store muligheter for norsk design i USA
Store muligheter for norsk design i USA

I vår analyse viser for eksempel hele segmentet av driftselskaper både vekstrater og lønnsomhet godt over bransjesnittet. Alternativ strategi er å flytte seg oppover i verdikjeden og fokusere på koblingen mellom IT og forretning og den digitale interaksjonen mellom virksomheten og dens kunder eller publikum.

For å lykkes her kreves innovative IT-tjenesteselskaper som konstant evner å fornye seg og henge med i kaskaden av nye muligheter og løsninger som sprøytes ut på markedet.

Økt konvergens mellom bedrifts- og forbrukerorienterte løsninger bidrar både til å øke kompleksiteten og mulighetene i den digitale forretningsutviklingen. Enkeltselskaper i vår analyse (KnowIT, Netlife Research, Netlight, Bekk med flere) som er dyktige på innovasjon og forretning, har betydelig bedre vekst og lønnsomhet enn bransjen som helhet.

Spesialisering

Vi i Core Group tror vi vil se en økende grad av spesialisering innenfor IT-tjenestesektoren, enten i retning innovasjon og forretningsutvikling eller i form av skalering og industrialisering.

Mange av de som står stille i gårsdagens forretningsmodeller sliter med både vekst og lønnsomhet.

«Innover eller dø» heter det. Jeg vil legge til «innover, skaler eller dø».

Delta i debatten
Informasjon om debattinnlegg og kronikker i digi.no

Alle innlegg må sendes til redaksjon@digi.no. Husk å legge ved et portrettbilde. Vi forbeholder oss retten til å redigere innsendt materiale.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.