Varsler død over konsulentene

De gyldne tidene i konsulentbransjen kan gå mot slutten. Snart blir det umulig for IT-firmaer å fakturere timer, mener toppsjefen i Computer Associates, Sanjay Kumar, som skisserer nye forretningsmodeller i dette markedet.

De gyldne tidene i konsulentbransjen kan gå mot slutten. Snart blir det umulig for IT-firmaer å fakturere timer, mener toppsjefen i Computer Associates, Sanjay Kumar, som skisserer nye forretningsmodeller i dette markedet.

- Om to år vil 15 prosent av vår omsetning knyttes til kontrakter med tjenestegaranti, sier daglig leder Sanjay Kumar i Computer Associates.

I sitt foredrag på IT-Tinget, nevnte president og Chief Operating Officer i Computer Associates, Sanjay Kumar, at CA nettopp har gjennomført sin første installasjon av datavarehus, der de skulle få betaling etter hva datavarehuset faktisk presterte. På pressekonferansen etter foredraget, forklarte den daglige lederen for en av verdens desiderte mest konkurransedyktige programvareleverandører mer om hva dette går ut på.

- Etter hvert som tallet på komponenter som inngår i en IT-installasjon øker, og infrastrukturen blir mer og mer komplisert, vil kundene stille som krav at det hele fungerer etter hensikten. De må ha en garanti for at de faktisk får de tjenestene de forventer av installasjonen, og at tjenestene fungerer på et bestemt nivå.

I engelsk sjargong kalles en kontrakt som inneholder slike garantier for "service level agreement". Det innebærer at installasjonen inneholder metoder for å måle hvorvidt et avtalt tjenestenivå oppfylles i praksis. Sjargongen kaller dette for "service level management". På norsk faller det naturlig å snakke om henholdsvis "kontrakter med tjenestegaranti" og "overvåkning av tjenestegaranti".

- Det dreier seg om å betrakte selve tjenesten fra et forretningsmessig i stedet for fra et teknologisk synspunkt, forklarer Kumar. - En kontrakt bør kunne kreve at en bestemt transaksjon skal kreve maksimalt 1,5 millisekunder i minst 99,95 prosent av tilfellene. Da må det også finnes verktøy som gjør at du kan måle nøyaktig hvordan transaksjonen oppfører seg over tid.

Det er stor avstand mellom en slik innstilling og en tradisjonell løsning der ingen tar ansvaret for helheten.

- Forsinkelser kan gjerne skyldes helt andre ting enn selve applikasjonen. Kommunikasjonsfolkene vil fortelle deg at linjene er oppe. Datafolkene forteller at serveren er oppe. Nettverksfolkene forteller at alle ruterne og svitsjene fungerer normalt. Men ett eller annet sted er det en applikasjon som løper løpsk, og sperrer for de andre, slik at kunden ikke får den helhetlige tjenesten han har krav på.

Kumar mener at en metode som kan avverge slike situasjoner, vil være et fantastisk forretningsverktøy.

- Per i dag har vi gjennomført femti Unicenter-installasjoner og en datavarehus-installasjon etter tjenestegarantiprinsippet. Erfaringen er at analysen av kundens behov tar dobbelt så lang tid som med tradisjonelle avtaler, fordi vi må gå inn i langt flere detaljer, og fordi kravene må formuleres langt klarere. Den forretningsmessige vinklingen appellerer veldig til dagens ledere. Etter hvert som bedriftene innser at IT ikke lenger dreier seg bare om effektivisering, men først og fremst om nye metoder for å øke omsetningen, er det bedriftslederne vi må overbevise, ikke bare IT-sjefene. Da er det gunstig å legge om kontraktene til mer forretningsmessige prinsipper.

CA ser på Norge som et egnet sted til å gå videre med tjenestegaranti. Selskapet har avtalt et felles utviklingsprosjekt med Posten SDS. Ifølge administrerende direktør Per Andersen vil fellesprosjektet gjøre Posten SDS i stand til å inngå sin første kontrakt med tjenestegaranti innen et års tid.

digi.no på it-tinget, Stavanger:


- Har truet med å kaste IT-folk ut av vinduet
Hanisch: - Vår web jobber for 230 årsverk
- Norge blir aldri noen stor IT-eksportør
Posten SDS satser videre på Mondex-pungen


Til toppen