Varsler endringer i personvernet

Bruk av fødselsnummer og fingeravtrykk må under strengere kontroll, fastslår forskere.

Varsler endringer i personvernet

Bruk av fødselsnummer og fingeravtrykk må under strengere kontroll, fastslår forskere.

Statssekretær Aas-Hansen i Justis- og politidepartementet har i dag mottatt en rapport som drøfter problemstillinger knyttet til bruk av fødselsnummer og såkalte biometriske kjennetegn (fingeravtrykk, irisgjenkjenning).

- Utredningen er et viktig bidrag for å skaffe oversikt over tekniske og juridiske sider ved denne problematikken, sier Aas-Hansen.

Hun mener den teknologiske utviklingen setter personvernet under press. Derfor er det ekstra viktig å ha et lovverk som hindrer misbruk av fødselsnummer og biometriske kjennetegn.

Forskerne konkluderer med at det bør oppstilles et generelt forbud mot å benytte fødselsnummer alene for å finne ut om en person er den han eller hun utgir seg for å være, såkalt autentisering.

Bruk av fingeravtrykk og andre biometriske kjennetegn for å avdekke en persons identitet (identifisering) skal kun være tillatt dersom det er bestemt i lov. For autentiseringsformål skal bruk av fingeravtrykk mv. også kunne basere seg på samtykke fra den det gjelder.

Rapporten Utredning om fødselsnummer, fingeravtrykk og annen bruk av biometri i forbindelse med lov om behandling av personopplysninger § 12 er utarbeidet av professor dr. juris Dag Wiese Schartum i samarbeid med førsteamanuensis dr. juris Lee A. Bygrave på oppdrag fra Justis- og politidepartementet. Rapporten er en del av departementets arbeid med etterkontrollen av personopplysningsloven.

Begge forskerne er ansatt ved juridisk fakultet, avdeling for rettsinformatikk, Universitetet i Oslo. Rapportene vil bli sendt på høring som vedlegg til et større høringsnotat om behovet for endringer i personopplysningsloven som Justis- og politidepartementet tar sikte på å ferdigstille før jul.

Til toppen