Varsler høstjakt på systemutviklere

Rekrutteringsselskapene tror det snart kan bli tøft å finne fram til kvalifiserte IT-folk.

Rekrutteringsselskapene tror det snart kan bli tøft å finne fram til kvalifiserte IT-folk.

digi.no har lenge følt pulsen på rekrutteringsmarkedet i IKT-bransjen. Status er at nyutdannende sliter med å få jobb mens bransjen skriker etter erfarne konsulenter.

    Les også:

Bare i løpet av de siste seks uker har situasjonen tilspisset seg. Daglig leder i rekrutteringsselskapet ElanIT, Haakon Gellein, forteller at kampen om de beste kandidater har blitt knallhard. I snitt får ElanIT inn 80 søknader per annonse.

– Trenden er at vi får det samme antallet søknader, men silingsjobben har blitt tøffere. Av 80 søknader kunne vi tidligere få inn 50 kvalifiserte kandidater. I dag er det kanskje bare 25 av dem som holder mål i forhold til det kunden etterspør, sier Gellein til digi.no.

Etter en stabil vår, hvor etterspørselen etter IT-fagfolk har vært økende, forventes det et ytterligere press i markedet etter sommeren. Det er spesielt markedet for systemutviklere som er i ferd med å ta seg opp, og ifølge ElanIT vil det i løpet av høsten bli en stor etterspørsel etter denne type fagfolk.

Bransjen etterspør i tillegg SAP-konsulenter, arkitekter og programmere på Java og .Net.

Presset i deler av markedet har ført til at enkelte selskaper nå jakter i utlandet, i første omgang i Sverige, etter erfarne IT-folk. Men også Sverige kjemper etter gode konsulenter, forteller Gellein.

Han tror mindre og mellomstore virksomheter vil stå for en viktig andel av veksten i markedet og at en rekke selskaper har skjøvet sine investeringer på systemsiden. Samtidig har selskapene mer positivt syn på fremtidige vekst satt fart i planene om nyinvesteringer.

I dag opererer selskaper med kortsiktige horisonter. Dette krever at rekrutteringsselskaper må være på hugget hele tiden og føle bransjen på pulsen fra dag til dag.

ElanIT registrerer vekst innen konsulenthusene, tradisjonelle virksomheter som bank og finans og offentlig sektor.

Aetats tall fra mai viser den samme tendensen. Det er en liten nedgang i ledige i IKT-bransjen, sammenliknet med i fjor. Da tallene ble publisert konstaterte underdirektør Hans Kure i Aetat at markedet er inne i en litt mer gunstig utvikling.

Til toppen