Varsler mangel på Intel-prosessorer

Intel advarer nå selskapets distributører om knapphet på de fleste Pentium III-prosessorer denne våren.

Intel advarer nå selskapets distributører om knapphet på de fleste Pentium III-prosessorer denne våren.

Etterspørselen etter Intels prosessorer er for tiden høyere enn produksjonen. Selv om selskapet nå jobber for å få produsert flere prosessorer, vil det i en periode oppleves mangel på prosessorer fra Intel. Spesielt gjelder dette de såkalte Boxed-utgavene av Pentium III-prosessorene Dette informeres det om i et brev fra Intel til selskapets distributører som er gjengitt i The Register.

I brevet fortelles det også at distribusjonen av 750 MHz-utgaven av Pentium III går som planlagt og at prosessorene siden begynnelsen av januar har blitt levert til distribusjonskanalen. Distribusjon av 800 MHz-utgaven ventes å starte først senere i det inneværende kvartalet.

Heller ikke produksjonen av 800 MHz-utgaven av Pentium III Xeon er kommet skikkelig i gang. Intel tør ikke en gang spå når denne prosessoren vil bli tilgjengelig for distributørene, men forteller at en slik dato vil formidles senere dette året.

Det er tydelig at Intel fortsatt er under press fra AMD. Ikke minst fordi 800 MHz-utgaven av AMD Athlon allerede er tilgjengelig i hos de fleste distributørene, også i Norge.

Til toppen