Varsler nye anbud for Forsvarets logistikk

Utlysningen av denne omfattende IT-kontrakten ventes medio 2010.

Varsler nye anbud for Forsvarets logistikk

Forsvaret har avgjort at det skal avholdes en ny konkurranse om det såkalte Logistikkprosjektet, går det fram av en pressemelding fra Forsvarsstaben. Det forventes at Logistikkprosjektet utlyses medio 2010.

Logistikkprosjektet er også kjent som FIF 3.0, altså tredje trinn i «Felles integrert forvaltningssystem», en felles løsning for styring og kontroll av personell materiell og økonomi. Dagens løsning, FIF 2.0, understøtter prosesser for økonomi, regnskap og forsyninge, og bygger på et ERP-system levert av SAP.

I pressemeldingen heter det at man nå prioriterer å stabilisere denne løsningen. Det gjør det nødvendig å utsette tredje trinn i FIF, altså logistikksystemet.

Grunnen til at Forsvaret har bestemt seg for å avholde en ny konkurranse om Logistikkprosjektet, er oppgitt å være «den lange tiden som har gått siden utlysningen av behov for leverandørbistand til programmet i 2000 og størrelsen på anskaffelsen».

Logistikkprosjektet skal levere en løsning for investeringsstyring, materiellstyring, avansert forsyning, vedlikehold og understøttelse av operasjoner, presiseres det.

    Les også:

Les mer om: