JUSS OG SAMFUNN

Varsler nye IKT-systemer i NAV

Dagens løsninger er for dårlige, heter det i utkastet til statsbudsjett for 2011.

5. okt. 2010 - 14:43

I utkastet til statsbudsjett for 2011 varsler Arbeidsdepartementet at det skal utvikles nye IKT-systemer for NAV, altså Arbeids- og velferdsetaten.

Det understrekes at IKT-modernisering i etaten vil være et «langsiktig prosjekt». I 2011 foreslår regjeringen å bevilge 10 millioner kroner til planleggingsarbeid.

I budsjettutkastet heter det:

Arbeids- og velferdsetatens IKT-systemer imøtekommer ikke kravene til god og effektiv systemstøtte for dagens oppgaveløsning i arbeids- og velferdsforvaltningen. Etter oppdrag fra Arbeidsdepartementet har Arbeids- og velferdsetaten startet et forprosjekt om IKT-modernisering i Arbeids- og velferdsetaten, og det gjennomføres nå en ekstern kvalitetssikring av planverket som grunnlag for valg av konsept for moderniseringen (KS1). Det vil deretter bli utarbeidet et styringsdokument for gjennomføring av moderniseringsarbeidet som vil bli underlagt en ekstern kvalitetssikring (KS2).

Regjeringen sier de vil komme tilbake til Stortinget med saken på et senere tidspunkt, senest etter at den eksterne kvalitetssikringen er gjennomført.

I en pressemelding sier statsråd Hanne Bjurström, for å begrunne forslaget om å bevilge 10 millioner kroner til å planlegge nye IKT-systemer for NAV:

– Innsatsen nå handler om å utnytte ressursene bedre og sikre grunnlaget for en fornying av IKT i Arbeids- og velferdsetaten.

Departementet peker på at bortsett fra det nyutviklede IKT-systemet for pensjon, er etatens IKT-systemer i hovedsak videreført fra Aetat eller enda tidligere.

Det nye pensjonssystemet til NAV er for øvrig ikke helt klart. Ifølge utkastet til statsbudsjett vil det fullføres i 2011. Det vil bidra til 146 millioner kroner i reduserte utgifter i både 2012 og 2013, og 154 millioner kroner i 2014.

Pensjonsreformen har for øvrige også medført en tilsvarende fornying av IKT-systemet til Statens pensjonskasse, i et prosjekt kjent som Perform. Dette prosjektet antas å gi besparelser på 230 millioner kroner i 2012, og 270 millioner kroner i både 2013 og 2014.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.