Varsler om misbruk av trådløse nettverk

Programvare fra Newbury varsler om misbruk av trådløse nett og kan hindre dekning i spesifikke arealer utendørs.

Newbury Networks har laget en egen plattform, Locale, som grunnlag for sikkerhetsverktøy for trådløse nettverk som følger 802.11-standardene. Plattformen gir driftsansvarlige mulighet til å gjøre nettjenester avhengig av hvor brukeren befinner seg, i tillegg til hvem vedkommende er og hans rolle i organisasjonen.

En ny applikasjon på denne plattformen, døpt WiFi Watchdog, lar driftsansvarlige visualisere den trådløse nettrafikken i sanntid. Den overvåker all trådløs nettrafikk innen systemets geografiske område, varsler om avvik fra fastsatte regler, og angir beliggenheten til uvedkommende aksesspunkter befinner seg.

Driftsansvarlige kan nytte Watchdog til å ta affære, for eksempel ved å gi en ansatt nettaksess fra et kontor som ikke er i samsvar med vedkommendes aktuelle profil, eller ved å stenge nettet for all videre tilgang fra den aktuelle brukeren.

Applikasjonen tilbyr også verktøy for å analysere mønstre i nettrafikken.

Prisen for WiFi Watchdog er oppgitt til 20.000 dollar. I tillegg må man kjøpe Locale, som også koster 20.000 dollar. Newbury har en rekke andre interessante verktøy som også bygger på Locale.

Til toppen