Varsler oppsigelser

Terje Mjøs leverte skuffende resultater.

Varsler oppsigelser
Ikke fornøyd: Konsernsjef Terje Mjøs i Evry er ikke fornøyd med resultatene og varslet markedet om at det ikke blir noen stor forbedring i neste kvartal. På grunn av omorganiseringer vil 100 Evry-ansatte kunne få oppsigelse fra selskapet. Bilde: Marius Jørgenrud

Tirsdag fremla Evry, Norges største IT-selskap, sine resultater for tredje kvartal. Det ble presentert en rekke nyheter på presentasjonen.

    Les også:

Det ble også presentert en ny organisering og konsernledelsen skal frem mot nyttår slankes fra 12 til åtte personer. Det blir også gjennomført en rekke omorganiseringer i selskapet. Dette vil få konsekvenser.

Oppsigelser

– Det er 100 stillinger som vil bli overflødige i Norge som en følge av forenklinger og sammenslåinger av enheter. Dette er på ledelsesnivå og innen støttefunksjoner, sier kommunikasjonsdirektør Geir Remman til digi.no. Han presiserer at det ikke vil bli oppsigelser ute i feltet.

Selskapet varslet at de ville gjøre en avsetning på mellom 30 og 50 millioner kroner i fjerde kvartal som følge av oppsigelsene og at prosessen begynner nå.

Fallende inntekter

Evry presenterte driftsinntekter på 2,88 milliarder kroner i kvartalet. Dermed faller omsetningen. Samme periode i fjor omsatte Evry for totalt sett 2,91 milliarder kroner. Driftsresultatet ble redusert fra 341 millioner kroner i fjor til 293 millioner kroner i årets tredje kvartal.

EBITA-marginen falt fra 7,8 prosent i fjor til 6,4 prosent i år.

Skuffet toppsjef

– Jeg er ikke fornøyd med dette resultatet, selv om det underliggende ikke er en nedgang, men en svak forbedring. Vi annonserer i dag endringer i konsernledelsen, ny og forenklet organisasjon fra 2012 og vi har besluttet å fase ut Digoff-løsningen. I tillegg har vi inngått intensjonsavtale med Greenfield Datasenter om etablering av nytt datasenter. Sammen med kvalitetsforbedringer innen banksegmentet skal dette bidra til å styrke lønnsomheten i Evry, sier konsernsjef Terje Mjøs i en pressemelding.

Vekst i Sverige

Det er verd å merke seg at det er store forskjeller mellom farten i den norske og svenske virksomheten til Evry. I Norge falt omsetningen med tre prosent, mens den steg med seks prosent i Sverige.

Den største inntektsgeneratoren til Evry, IT-Operations, opplever stilsstand i inntektene fra tredje kvartal i fjor til i år, og resultatene faller svakt tilbake innen dette området. Ser vi på Solutions så faller inntektene også her, men justert for inntektene ved valgs-systemet Evry leverte til det norske kommune- og fylkestingsvalget i fjor er endringene små.

Den eneste enheten som leverer inntektsfremgang er innenfor Consulting, som vokste fra 745 millioner kroner i fjor til 777 millioner kroner i tredje kvartal i år, tilsvarende en vekst på fem prosent. Men selv med inntektsvekst bedret lønnsomheten seg med fattige 2 millioner kroner fra 31 millioner kroner i fjor. Årsak: Lavere timepriser.

Bedring tar tid

Terje Mjøs og resten av ledelsen tar nå sikte på å forenkle tjenestene i divisjonen IT-operations betydelig. Håpet er at dette vil øke marginene og sørge for økt lønnsomhet. At de konsoliderer sine datasentraler vil også kunne bidra med kraftige kostnadskutt.

Men selskapet varslet markedet at det ikke var grunn til å forvente bedring i IT-operations i løpet av fjerde kvartal. Heller ikke neste år er det ventet betydelige lønnsomhetsforbedringer innen denne viktige divisjonen.

Hele resultatrapporten kan du laste ned her (pdf)

    Les også:

Les mer om: