Varsler sterkere statlig IT-styring

Heidi Grande Røys vingestekker lokale IT-sjefer som ikke tenker på fellesskapets beste.

Fornyingsminister Heidi Grande Røys. (Foto: Sara Johannessen)
Fornyingsminister Heidi Grande Røys. (Foto: Sara Johannessen) (Bilde: Sara Johannessen)

Heidi Grande Røys vingestekker lokale IT-sjefer som ikke tenker på fellesskapets beste.

Offentlig sektor er gjennomsyret av silo-tankegang og isolerte beslutningsprosesser. Myndighetene har lenge snakket om å bygge ned disse siloene slik at Norge kan få en mer effektiv offentlig forvaltning.

IT er en kraftig muliggjører av disse visjonene, men det krever en bedre samordning enn man har fått til så langt.

Nå varslet regjeringen at de tar kraftigere grep. Nye regler skal sikre samarbeid om IT-utviklingen på tvers av sektorskillene.

- Store IT-prosjekter har i for stor grad vært styrt av lokale IT-sjefer som har tatt beslutninger for å dekke lokale behov, sier fornyingsminister Heidi Grande Røys i en pressemelding.

Det er over 800 ulike aktører blant kommuner, fylker og stat som alle har kjørt sine egne IT-prosjekter. Det har gjort det vanskelig å utvikle IT-løsninger som dekkes felles behov.

De nye reglene for offentlig IT-bruk stiller krav om bruk av fellesløsninger der mange har samme behov. Løsningene skal bygges på godkjente og åpne standarder. Nettbaserte tjenester skal dessuten være utviklet med hensyn til regelverket om universell utforming.

- Heretter skal IT-prosjektene ta hensyn til fellesskapets beste, slik at ressursene blir bedre utnyttet, slår IT-ministeren fast.

Slik ser prinsippene ut:

  1. Tjenesteorientert arkitektur. IT-systemene skal bygges som en samling med avgrensede delsystemer som legger til rette for mest mulig gjenbruk.

  2. Interoperabilitet. IT-systemene må kunne utviklese og dele data og informasjon med andre systemer gjennom standardiserte grensesnitt.

  3. Tilgjengelighet. Nettbaserte tjenester skal være universelt utformet, og brukerne skal kunne benytte dem uten hensyn til tid, sted eller kanal.

  4. Trygghet. Informasjon og tjenester skal tilfredstille krav til konfidesialitet, kvalitet og tilgjengelighet.

  5. Åpenhet. Offentlige IT-systemer skal være basert på åpne eller godkjente standarder. Systemene skal ikke sette spesielle krav til teknologi hos brukerne.

  6. Fleksibilitet. Forvaltningen skal etablere og utvikle IT-systemer på en måte som gjør dem forberedt på endringer innen bruk, innhold, organisering, eierskap og infrastruktur.

  7. Skalerbarhet. IT-systemene skal være forberedt på endringer i antall brukere, datamengde og tjenestenes livslengde.

Offentlige virksomheter skal rette seg etter disse prinsippene når de utvikler og anskaffer nye IT-løsninger. Etater som ber om penger til store IT-prosjekter må i budsjettprosessen vise hvordan de tar hensyn til kjørereglene. Forslag som avviker fra dem risikerer å bli vraket.

    Les også:

Til toppen