Vedvarende prisras på minne

Bedrifter, spesielt de som kjøper inn DRAM for å oppgradere minnesultne Windows NT, jubler over en fortsatt nedgang i prisene på DRAM-brikker og -moduler. Og til tross for at DRAM-leverandørene gjør sitt beste for å stoppe prisfallet, ser det ut til at bunnen ennå er langt unna.

Bedrifter, spesielt de som kjøper inn DRAM for å oppgradere minnesultne Windows NT, jubler over en fortsatt nedgang i prisene på DRAM-brikker og -moduler. Og til tross for at DRAM-leverandørene gjør sitt beste for å stoppe prisfallet, ser det ut til at bunnen ennå er langt unna.

Selv om prisfallet ikke er like voldsomt som i fjor, tror industrianalytikere at trenden nedover vil fortsette. En årsak kan være at den framtidige vekst i produksjonskapasisteten som DRAM-leverandørene har annonsert, har gjort kjøperne skeptiske til at prisen vil stabilisere seg.

Kutt i DRAM-produksjonen, ja enkelte har til og med trukket seg helt ut av markedet, har ikke stoppet prisnedgangen. Viktige leverandører som Hyundai, LG Semicon og Samsung vil i løpet av sommeren kutte enda mer i produksjonen for å jevne ut forholdet mellom produksjon og etterspørsel.

Jim Handy, analytiker hos Dataquest i San Jose, sier til InfoWorld at slike kortvarige reduksjoner i produksjonen har minimal effekt, selv om det er i skitt i riktig retning. Handy mener at DRAM-prisene vil fortsette å falle med den samme årsraten på 28 prosent som de har fulgt i flere tiår.

Prisendringen innen minnemoduler, den form for minne de fleste selskaper kjøper, har ikke vært så dramatisk som prisfallet på DRAM-brikker. Dette sier en annen analytiker ved Dataquest, George Iwanyc. Han sier videre at endringene i prisen på DRAM-enheter ser ut til å dempes ved det tidspunktet enhetene samles på trykte kretskort. Iwanyc anbefaler kjøpere å unngå store ordre. - Å kjøpe noen få moduler av gangen med noen ukers mellomrom vil holde de totale kostnadene nede, avslutter han.

Til toppen