TELEKOM

Vegdirektorat i utakt med «god bredbåndskikk»

IKT-Norge frykter at ny graveforskrift vil gi full stans i privat utbygging av fiber.

23. juni 2010 - 12:53

I desember 2007 inviterte Vegdirektoratet til høring om utkast til ny graveforskrift (pdf, 13 sider). Høringsfristen gikk ut 1. april 2008, men forskriften er ennå ikke på plass.

Det har ikke hindret mange kommuner fra å lage egne graveinstrukser tett opp til det Vegdirektoratet anbefaler i sitt utkast. Ifølge notatet Vei, vann og bredbånd (pdf, 14 sider) som konsulentselskapet Nexia overleverte til Fornyingsdepartementet i begynnelsen av juni, har graveinstrukser lagt opp i samsvar med Vegdirektoratets lest, ført til betydelig merkostnader for private utbyggere av bredbånd.

I sin pressemelding om notatet, beskriver departementet hvordan «god bredbåndsskikk» i kommunene kan spare samfunnet for milliarder i utbyggingen av bredbåndet. Blant de vesentlige tiltakene som departementet framhever, er «smartere grøftegraving».

Poenget er at denne «smartere grøftegravingen» står i skarp strid til Vegdirektoratets nye graveforskrift.

I en pressemelding fra IKT-Norge, sier bransjeorganisasjonen at det er grunn til å frykte full stopp i bredbåndutbyggingen dersom Vegdirektoratets utkast til graveforskrift blir gjort gjeldende på landsbasis. Utkastet er formet som forslag til forskrift til Vegloven § 32.

I notatet til Fornyingsdepartementet trekker Nexia fram Drammen kommune som negativt eksempel. I Drammen er det innført en graveinstruks som ligger tett opp til det Vegdirektoratet foreslår.

I notatet heter det blant annet:

Da en utbygger skulle krysse Ole Steens gate for å tilknytte en ny bedriftskunde endte man opp med å reasfaltere en trasé med 5,5 meters bredde. Gravekostnaden ble totalt 118 800 kroner. Med normale krav til reasfaltering (ca. 1 meters bredde) ville kostnaden bli rundt 21 000 kroner.

Dette har fått alvorlige følger for bredbåndutbyggingen i Drammen. I notatet heter det videre:

Eksempelvis ble Telenors grave- og istandsettingskostnader i Drammen mer enn tredoblet etter at kommunen innførte en ny graveinstruks. Det er ikke tilfeldig at fiberutbyggingen i Drammen kommune nå er kraftig redusert.

Graving er en sentral del av kostnadene ved utbygging av bredbånd. I rapporten konstateres det: «Konsekvensen av dette har vært svært negativ for utbygging av høykapasitetsnett. Telenor har beregnet at deres utbyggingskostnader vil øke med minst 50 prosent på grunn av de nye gravereglene til Drammen kommune.»

IKT-Norge peker på at den nye graveforskriften til Vegdirektoratet står i strid med det sentrale politiske målet og dekke hele Norge med bredbånd «med tilstrekkelig kapasitet for å sikre fremtidens behov».

– Den beste måten å nå et slikt mål på er å sørge for at markedet bygger ut mest mulig, sier Hallstein Bjercke, direktør for myndighetskontakt i IKT-Norge.

Han frykter at graveforskriften som Vegdirektoratet anbefaler kan føre til full stopp i den kommersielle utbyggingen av høyhastighetsbredbånd.

Bjerke sier videre at dersom man innfører slike strenge regler for framføring av bredbånd vil markedet bygge ut mye mindre deler av Norge, og regningen for det offentlige vil øke dramatisk. Han har dekning for denne påstanden i Nexia-notatet til fornyingsdepartementet, der det heter at det offentlige finansieringsbehovet vil øke fra 14 milliarder til minst 45 milliarder dersom de nye gravereglene vedtas.

Bjercke mener samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa må på banen slik at anbefalingene om «god bredbåndsskikk» legges til grunn for en eventuell ny graveforskrift, og ikke Vegdirektoratets utkast fra 2007.

    Les også:

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.