ANBUD

– Vegvesenet har sløst bort 2 milliarder

– Horribelt at bilistene må ta regningen. Dette må få konsekvenser, sier selskapet som vant erstatningssak mot staten.

8. apr. 2016 - 13:16

Regningen etter det mislykkede IT-prosjektet til Statens vegvesen blir skyhøy, og det er bilistene som får svi.

Det hevder IT-selskapet BT Signaal, som gikk tapende ut av finalen i anbudskonkurransen. Nå har de vunnet erstatningssøksmål mot staten.

Borgarting lagmannsrett har tilkjent selskapet 25 millioner kroner, og nær 2 millioner kroner i saksomkostninger. Retten fastslår at Statens vegvesen har begått vesentlige feil da IBM ble valgt som leverandør. Dommen falt 31. mars i år.

– Vi registrerer at lagmannsretten har kommet til en annen slutning enn byfogden og tingretten. Vi vil vurdere rettsavgjørelsen før vi kan kommentere dette ytterligere, sier Åge K. Jensen, fung. avdelingsdirektør i vegvesenet til digi.no.

Sentralt i saken er at IBM tok en rekke forbehold mot kontraktbestemmelsene. Totalt leverte de 11 sider med forbehold i sitt endelige tilbud. Ifølge domsslutningen ga disse IBM konkurransefordeler, som innebærer at tilbudet skulle ha vært avvist.

– En katastrofe for oss

Det skakkjørte prosjektet er tidligere omtalt av digi.no. IBMs leveranse havarerte også, og partene har varslet krav om store erstatninger av hverandre. Her kan du lese litt av forhistorien.

BT Signaal er fornøyd med dommen, men jubler ikke.

– Det har vært en lang kamp, nesten en David mot Goliat-kamp. 25 millioner kroner betyr en del økonomisk for oss, men forretningsmessig har dette vært en katastrofe. Vi la ned ekstremt mye arbeid i anbudsrunden og fikk best score av alle. Vi trodde vi hadde tapt på målstreken med 2,9 prosentpoeng. Så oppdager vi at IBM hadde fått ekstremt mange fordeler i prosessen, sier administrerende direktør Trond Juvik i BT Signaal (tidligere Bro- og Tunnelselskapet) til digi.no.

Selv om selskapet vant søksmålet, er de tilkjent under halvparten av beløpet de krevde. Kravet var på over 50 millioner kroner, pluss renter.

– Vi har brukt like mye penger som erstatningen vi får. Kostnaden har vi fått dekket inn, men problemet vårt er at vi prøvde å lage et system i forkant, som var bortimot ferdig. Der testet vi ut ny teknologi og gikk i bresjen med business process management. Den delen har vi ikke fått erstattet og har p.t.  ingen mulighet til å gjenbruke det, sier Juvik.

– Hva slags lærdom trekker dere av anbudsprosessen med Statens vegvesen?

– Vi hadde aldri blitt med på denne tragiske prosessen hvis vi visste det vi vet nå.

Selskapet hadde ambisjon om å bruke leveransen som et springbrett mot internasjonale markeder, men den veien er nå blitt mye lenger. – Du må ha en relevant leveranse de siste tre årene for å bli pre-kvalifisert til å kunne levere til de store internasjonale aktørene, sier han.

– Steike mye penger

Ifølge Juvik har Vegvesenet sløst bort skattebetalernes penger i stort mon. Selskapet har beregnet tapene til svimlende summer.

– IBM har selv brukt over 200.000 timer uten å komme i mål. Du kan bruke uhorvelig mye tid og penger hvis du ikke vet hva som skal lages eller hvordan løse utfordringene. Et annet moment her er hva dette har kostet bompengesektoren. Det er ikke småpenger. Vi har regnet ut at prosjektet (AutoPASS Grindgut) har kostet skattebetalerne bortimot 2 milliarder kroner, sier han.

Ifølge ham er det ingen andre som har regnet på dette. Slik ser deres regnestykke ut:

– Bare anskaffelsesprosessen kostet om lag 250 millioner kroner, så kan du legge til 25 millioner kroner tapt til oss. Vegvesenet ligger også i konflikt med IBM om 200 millioner kroner. Den saken er ikke avklart, men der har Vegvesenet en dårlig sak. Det vil ta 6 år fra 2013, da vi tapte anbudet, til ny løsning er levert på nytt av markedet. I perioden har de gått glipp av 10 prosent effektiviseringsgevinst, som lå i målene til leveransen. Dette har basis i Riksrevisjonens rapport fra 2012. I tillegg har de heller ikke oppnådd inntektsøkningen systemet skulle medføre ved å fjerne mangler og øke effektivitet. Hvis man framskriver dette to-tre år i tid kommer vi til 2 milliarder kroner tapt. Dette burde få konsekvenser for de ansvarlige. To milliarder er steike mye penger. Det er også helt horribelt at det til syvende og sist er bilistene som må betale for dette.

  • Les om noen av effektiviseringsgevinstene (effektmål) Statens vegvesen hadde ventet seg i dette dokumentet (pdf).

Store utsettelser

Juvik minner om at Statens vegvesen før påske varslet at de ville inngå en intensjonsavtale der de forlenger med Q-Free om videre drift av det gamle systemet i opptil tre nye år.

– Det er helt eksepsjonelt. Den kontrakten er på 170 millioner kroner fordelt over tre år.

Det virker lite fristende for BT Signaal å delta i en eventuell ny anbudsrunde, hvis og når Vegvesenet starter neste anskaffelsesprosess.

– Det er lite hensiktsmessig for oss å havne i en ny konkurransesituasjon med de samme folkene vi nettopp har vært i rettssak med, og som til de grader har opptrådt klanderverdig. Vi tror ikke vi ville blitt seriøst vurdert. Vi har ikke tillit til dem, sier Juvik.

Kritisk til innkjøpskompetansen

– Hva mener du er hovedårsaken til at det gikk så galt med denne anskaffelsen?

– De har ikke nok kompetanse til å gjennomføre prosjekter. Det er en kjempeutfordring vi har sett flere eksempler på i offentlig sektor. Man leier inn konsulenter, men de har en egeninteresse som ikke nødvendigvis er å komme fram til de beste løsningene. Det er et generelt problem. Innleide konsulenter skulle ikke hatt lov til å være med i anskaffelsesprosessen, og deretter være med offentlig kjøper i implementeringsprosessen der de har mulighet til å skrive seg selv inn i prosjektet, men det skjer gang på gang. Det var ikke lagt vekt på domenekompetanse i det hele tatt, det var ikke interessant.

Med domenekompetanse mener Juvik det å ha spesialkompetanse i bransjen på hva slags oppgaver som skal løses, og hvordan anskaffelsen eller løsningen skal ivareta de særskilte kravene og forretningsprosessene som hører med.

Vegvesenet: 130 millioner i påløpte kostnader

Statens vegvesen er blitt forelagt kritikken fra BT Signaal, men velger å ikke kommentere påstandene om dårlig innkjøpskompetanse.

– Når det gjelder Juviks regnestykke får dette stå for hans egen regning. Utover det har vi ingen kommentarer, skriver etatens avdelingsdirektør Åge K. Jensen.

Hele prosjektet med alle usikkerheter hadde en kostnadsramme på 500 millioner kroner. På spørsmål om hva prosjektet har endt opp med å koste, viser Jensen kun til påløpte kostnader.

– Vi har fakturert bompengeselskapene for cirka 130 millioner kroner, som er de faktisk påløpte kostnadene for dette prosjektet. Det har vi gjort over en periode på 3,5 år, altså i prosjektets levetid fram til sommeren 2015, da vi hevet kontrakten.

Møtes trolig i retten

– Hva er status i Vegvesenets varslede erstatningssøksmål mot IBM etter hevingen av kontrakten?

– Vi har varslet erstatningssøksmål. Det er beklagelig for alle parter at vi har kommet i denne situasjonen, sier Jensen.

Det var i august i fjor at det ble kjent at IBM og Statens vegvesen krever erstatning av hverandre. Ingen av partene har noe nytt å si om den prosessen nå.

– Vi er fortsatt uenige om bakgrunnen for heving av kontrakten og er sterkt uenig med den. Utover det har det ikke vært noen utvikling. Foreløpig står vi på stedet hvil i påvente av en eventuell rettssak, sier IBM Norges pressekontakt Otto Backer Solberg.

IBM sier de registrerer at BT Signaal nå er tillkjent erstatning, men ønsker ikke å kommentere dommen utover det.

Uklart når framtidens bompenge-løsning kan stå klar

Med et anskaffelsesprosjekt som har sporet av, virker det høyst usikkert når nytt IT-system kan stå klart, slik at staten kan sikre seg de forespeilede økte inntektene.

Kunngjøringen om en ny intensjonsavtale mellom Statens vegvesen og dagens leverandør, Q-Free som leverer betalingssystemet CS Norge, ble lagt ut på den offentlige anskaffelsesportalen Doffin den 30. mars.

– Kontraktens varighet er på tre år til 15. juli 2019. På denne måten sikrer vi kontinuitet i dagens system til vi får en endelig avklaring på hvordan framtidens bompenge-Norge skal se ut, svarer Åge K. Jensen i vegvesenet.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.