Vekk med Windows!

Nå er det på tide at ordensmakten tar steget politikerne maser om.

KOMMENTAR: Vekk med Windows!
(Bilde: Foto: Per Ervland)

Nå er det på tide at ordensmakten tar steget politikerne maser om.

Så har det altså skjedd det igjen: Politiet ble delvis satt ut av spill av et banalt virus.

Diskusjonen går høyt om Mac OS og Linux er tryggere enn Windows, teknisk sett. Konklusjonen synes å være at ja, begge de to alternative operativsystemene er mer robust konstruert enn Microsofts markedsledende system. Men selv om det kan stilles spørsmålstegn ved dette (og det gjør Microsoft, selvsagt), så er det et faktum at systemer som få bruker ikke er så utsatt for virusmakerne som systemer som brukes av en minoritet.

Allerede i 2003 foreslo daværende arbeids- og administrasjonsminister Victor Normann at offentlige etater i størst mulig grad skulle bruke alternativer til Windows. Denne politikken har seinere blitt videreført av flere statsråder – og av både ordførere og fylkesmenn.

Politisk farge synes ikke å ha noen betydning her. Linux blir heiet fram av så vel Høyre-folk og Fremskrittspartister som venstrefolk og rødgrønne.

Man kan saktens diskutere om det har blitt så mye ut av det i praksis. For fortsatt brukes det Windows så å si rund baut på skrivebordsmaskinene rundt om på offentlige kontorer her i landet. Og sikkerhetsproblematikken har ikke vært hovedbegrunnelsen for de spede forsøkene med Linux vi har sett til nå.

Men etter to angrep mot politiet på kort tid – først Kripos i begynnelsen av mars, og nå mot så å si hele politiets IT-infrastruktur – er det på tide å få også dette aspektet inn i debatten.

Det er utvilsomt en sikkerhetsrisiko at samfunnets våpen mot kriminalitet bruker samme system som de kriminelle retter sitt skyts mot. Man kan saktens skylde på manglende oppdatering av Windows. Og selvsagt bør alle brukere, enten de er offentlige ansatte eller privatpersoner, følge instruksene som kommer fra programvareprodusenten.

Vi har likevel sett stygge eksempler på at de kriminelle ligger foran Microsoft, og at hull først blir tettet etter at de er utnyttet.

Det er en myte at Linux er gratis. Alle IT-.systemer krever vedlikehold, drift og support. Noe som igjen betyr folk og lønninger. Mange offentlige etater klager på at de ikke får tak i Linux.-kompetanse, mens de IT-ansatte de allerede har er skolert på Microsoft-plattformen.

Dette er en dårlig unnskyldning når nasjonens sikkerhet står på spill. Intensjonen om økt sikkerhet og mer bruk av åpen programvare er faktisk to sider av samme sak. Nå kreves kreves det handling, og ikke festtaler.

Det franske politiet Gendarmerie Nationale besluttet nylig å bytte ut Windows med Linux-distribusjonen Ubuntu på sine 90.000 arbeidsstasjoner innen 2015. Så vi er ikke alene med en slik beslutning, dersom politikerne virkelig setter makt bak de fine ordene.

Til toppen