Vekst for Objectware

Objectware opplevde vekst første kvartal.

Objectware opplevde vekst første kvartal.

Objectware fikk i første kvartal en omsetning på 17,6 millioner kroner og et driftsresultat på 1,5 millioner kroner.

Til sammenligning hadde Objectware første kvartal året før en totalomsetning på 14,0 millioner kroner og et driftsresultat på 0,9 millioner kroner.

Selskapet med 60 ansatte leverer moderne portalkonsepter, systemintegrasjon og komponentbasert løsningsutvikling og er en del av Itera Consulting Group. Objectware er

posisjonert innen det virksomhetskritiske portal, BI og CRM markedet med komponentbaserte løsninger basert på Microsoft og ORACLE teknologi.

Objectware leverer også rådgivning i forhold til gevinstrealisering fra ny teknologi og har tette partner relasjoner med Microsoft og Oracle.

Til toppen