Vekst i IT-stillinger

Januar-tallene fra Aetat viser både flere ledige og klar vekst i utlyste IKT-stillinger.

Januar-tallene fra Aetat viser både flere ledige og klar vekst i utlyste IKT-stillinger.

Aetat registrerte 2.237 ledige i januar innenfor IKT-relaterte yrker. Det er 278 flere i forhold til samme periode i fjor og hele 1.602 flere enn 2001. Nå synes pendelen å snu, tatt i betraktning 202 nye IKT-stillinger som Aetat lyste ut i januar.

- Dette er en klar vekst og viser at vi nå kan forvente en nedgang eller i alle fall utflating av ledige i bransjen, forteller underdirektør Hans Kure i Aetat til digi.no.

De utlyste stillingene etterspør i hovedsak systemutviklere, programmerere, dataingeniører og datateknikere.

IKT-bransjen er trolig den bransjen som har blitt hardest rammet av arbeidsledige fra dot.com bølgen i 2000. Ledigheten har siden 2001 økt fra 635 ledige til 2.237 i år. 3,6 prosent av arbeidsstyrken innenfor IKT-bransjen er ledige.

Til sammenligning er det i dag 102.283 ledige registrert hos Aetat, som utgjør 4,3 prosent av den totale arbeidsstyrke i Norge.

Økningen i antall ledige i IKT-bransjen skjedde det første halvåret i fjor. Fra 2000 registrerte ledige i januar, løftet tallene seg til 2260 arbeidsledige i juni og 2522 i juli. Det siste halvåret var preget av en klar nedgang.

I slutten av oktober hadde Aetat registrert 2197 arbeidsledige med bakgrunn fra IKT-bransjen - et fall på 325. I desember var antallet ledige sunket med ytterligere nesten 100.

Andelen langtidsledige står rimelig stille. I desember hadde 34 prosent av de IKT-ledige gått uten jobb i et halvt år eller lenger. I august i fjor hadde 32 prosent av de arbeidsledige med IKT-bakgrunn vært uten jobb i mer enn seks måneder. Dette løftet seg så vidt til 33 prosent i oktober.

Til toppen