Vekst og fall for Windows Phone

Nokias salgssvikt har satt sine spor.

Vekst og fall for Windows Phone
Windows Phone-sjef Joe Belfiore fortalte nylig om dobling i antallet aktiveringer av Windows Phone-enheter i fjerde kvartal. Men det er sammenlignet med fjerde kvartal i 2012, da Windows Phone 8-enhetene kun var i salg i to måneder i et begrenset antall land. Rapportene som omtales i denne saken, forteller om leveranser til salgskanalene, ikke om salg til sluttkunder. Bilde: Tony Avelar/Bloomberg via Getty Images/Getty Images/All Over Press

Både ABI Research og Strategy Analytics kom onsdag med rapporter om de ulike smartmobilplattformenes markedsandeler i fjerde kvartal av 2013. Tallene virker dog ganske usikre, siden de to analyseselskapene ikke er veldig samstemte.

ABI Research mener at det totalt ble levert 287,8 millioner smartmobiler i forrige kvartal, en oppgang på 38 prosent fra året før og 25 prosent fra kvartalet før. Strategy Analytics mener derimot at det ble levert 290,2 millioner enheter, en vekst på 33,7 prosent fra året før. Digi.no har tidligere skrevet at IDC mener at veksten i fjerde kvartal ikke var høyere enn på 24,2 prosent i forhold til samme kvartal i 2012, med 284,4 millioner leverte enheter i forrige kvartal.

Selv om spriket i hva selskapene mener er antallet leverte enheter, ikke er større enn to prosent, utgjør forskjellen flere enheter enn hele veksten i kvartalstallene til Windows Phone i den sammen perioden.

Smartmobilmarkedet i fjerde kvartal i 2013 ifølge ABI Research.
Smartmobilmarkedet i fjerde kvartal i 2013 ifølge ABI Research. Bilde: ABI Research
Smartmobilmarkedet i fjerde kvartal i 2013 ifølge Strategy Analytics. Leveransetallene er oppgitt i antall millioner enheter.
Smartmobilmarkedet i fjerde kvartal i 2013 ifølge Strategy Analytics. Leveransetallene er oppgitt i antall millioner enheter. Bilde: Strategy Analytics

Underlig regnefeil?

ABI Research oppgir at det ble levert 10,9 millioner Windows Phone-enheter i fjerde kvartal. Samtidig oppgis det at Nokia stod for nesten 90 prosent av disse leveransene. Man vet at Nokia selv har opplyst at selskapet leverte 8,2 millioner Lumia-telefoner i fjerde kvartal i fjor. Selv om dette ikke utgjorde mer enn 85 prosent av de totale Windows Phone-leveransene, så blir ikke totaltallet for Windows Phone stort høyere enn 9,6 millioner enheter. Dette er ikke langt unna det tallet som Strategy Analytics mener er det riktige, 9,4 millioner enheter.

Dette gir Windows Phone en markedsandel på mellom 3,2 og 3,4 prosent, en hel del lavere enn fire prosent som 10,9 millioner enheter tilsvarer. Dersom det sistnevnte tallet faktisk stemmer, er det et åpen spørsmål hvem av de øvrige leverandørene av Windows Phone-enheter som plutselig skal ha økt leveransene fra 300 000 i tredje kvartal til 2,7 millioner i fjerde kvartal.

Med en slik uklarhet, må man også ta resten av tallene fra ABI Research med en stor klype salt.

Android

Tabellen til ABI Research inneholder en interessant oppsplitting av Android-tallene, hvor det skilles mellom enheter med den offisielle Android-versjonen og enheter med Android-distribusjoner basert på Android Open Source Project. Digi.no har skrevet i detalj om betydningen av dette i denne saken, så vi tar ikke for oss det på nytt i denne saken.

Tallene viser også at andelen til Android totalt har vokst det siste året, men likevel sank noe i forrige kvartal. Lanseringen av nye iPhoner fra Apple pleier å ha den effekten. Andelen til Android er likevel godt oppe på 70-tallet, både i fjerde kvartal og i 2013 totalt.

iOS

Som nevnt økte leveransene av Apples iPhone betydelig i fjerde kvartal. Men økningen bidro ikke til å øke markedsandelen med mer enn noen få prosentpoeng. Dermed kan det være at iPhone ikke lenger er i stand til å passere 20 prosent markedsandel, noe som har vært vanlig i perioder de siste årene.

I tabellen til ABI Research, som ikke har noen samlekategori for de aller minste plattformene, mangler blant annet Sailfish OS, som brukes av Jolla. Derimot oppgis det at det har blitt solgt omtrent 100 000 enheter med Firefox OS i forrige kvartal.

En pussighet som ikke uten videre kan forklares, er at BlackBerry opplever en betydelig vekst i leveransene av enheter med gamle BlackBerry OS mellom tredje og fjerde kvartal. Leveransene av BlackBerry 10 faller derimot en del.

Strategy Analytics mener at leveransene av smartmobiler med andre operativsystemer enn de tre største, har skrumpet veldig inn det siste året, noe som har redusert markedsandelen fra 5,0 til 0,7 prosent.

    Les også:

Les mer om: