Vekst og underskudd i 24SevenOffice

24SevenOffice hadde større underskudd enn omsetning i fjor, men omsetningen vokser raskt.

24SevenOffice lever av å selge nettbaserte kontortjenester. Dette er en trend som har kommet lengre i USA, enn i Europa, men 24SevenOffice tror at Europa nå er klar for denne typen tjenester.

- Dagens brukertilvekst ligger på cirka 200 nye brukere per måned, mot 107 i snitt ved inngangen av 2006, sier Stian Rustad, administrerende direktør i 24SevenOffice.

24SevenOffice oppgir å ha cirka 6.000 brukere av sitt system.

Omsetningsmessig er imidlertid selskapet fortsatt en liten aktør. På tross av en vekst på cirka 40 prosent, endte omsetningen på 16,5 millioner kroner. Driftsresultatet endte på 19,8 millioner kroner i minus og dermed er underskuddet større enn omsetningen.

- Selskapet har gått fra 15 til 50 ansatte i løpet av året. For det andre kjennetegnes året ved stort ressursbruk på forberedelsene til den havarerte Active24 avtalen. Tapet av Active24 var et alvorlig skudd i baugen for 24SevenOffice. Samarbeidet ble inngått i januar 2006 og dannet grunnlaget for store deler av 2006 budsjettet, sier Rustad.

24SevenOffice inngikk en samarbeidsavtale med Active 24 i januar i fjor. Den ble sagt opp kort tid etter at Mamut kjøpte Active 24 og tok det av børs. Partene krangler om hvorvidt avtalen ble misligholdt eller ikke. Saken har vært oppe i forliksrådet uten resultat og den skal opp for Tingretten.

På tross av stort underskudd i 2006, tror 24SevenOffice på et godt år i år.

- Dagens vekst betyr at vi allerede nå vet vi får cirka 40 prosent omsetningsvekst i 2007, sier Rustad.

Til toppen