Vekst over hele linja for EDB

Alle forretningsområdene til EDB kan vise til solid, tosifret vekst.

Alle forretningsområdene til EDB kan vise til solid, tosifret vekst.

Driftsinntekter på 1.285 millioner og et driftsresultat før amortisering av immaterielle eiendeler (EBITA) på 117 millioner kroner, det er fasit for EDBs andre kvartal.

Dette utgjør en vekst i omsetningen på 23 prosent siden i fjor, og at EBITA-marginen opprettholdes, med 23 prosent vekst. Dette gir selskapet en EBITA-margin på 9,1 prosent.

- Vi har gjennomført nok et kvartal med høy vekst og god lønnsomhet, sier konsernsjef i EDB, Endre Rangnes.

Veksten er ganske likt fordelt på de ulike virksomhetsområdene i selskapet. IT-drift, som er den klart største delen, vokste med 21 prosent til 962 millioner. Denne veksten er i hovedsak knyttet til overtakelsen av virksomheten i Telenor Driftstjenester, som skjedde 1. mai 2004, samt overtatt virksomhet fra IBM og Capgemini. Denne delen fikk et driftsresultat på 85 millioner, en vekst på 18 prosent.

Løsnings-delen av selskapet vokste mest, med 25 prosent til 285 millioner. Veksten er delvis organisk, men også støttet av oppkjøp av BanqIT Business Applications, samt overtagelse av virksomhet fra IBM. Driftsresultatet (EBITA) økte med 19 prosent, fra 36 millioner til 43 millioner.

Gjenværende del av forretningsområdet Telekom fikk en omsetning på 59 millioner kroner, som tilsvarer en vekst på 20 prosent i kvartalet, og oppnådde en EBITA på 3 millioner kroner.

EDB er fremdeles optimister på vegne av markedet, og forventer vekst i det nordiske IT-tjenestemarkedet i 2005 på linje med markedsveksten i 2004.

Til toppen