Veksten flater ut for nettmegler

Tysklands tredje største nettmegler viser stor vekst sammenlignet med samme kvartal i fjor, men sammenlignet med andre kvartal flater veksten ut.

Tysklands tredje største nettmegler viser stor vekst sammenlignet med samme kvartal i fjor, men sammenlignet med andre kvartal flater veksten ut.

Direkt Anlage Bank AG (DAB), Tysklands tredje største nettmegler, rapporterte for første gang et positivt kvartalsresultat før skatt i går etter børs. Resultatet for tredje kvartal før skatt ble på omlag 36 millioner kroner, mot et tap på 5 millioner i fjor i samme periode. Totale inntekter i kvartalet var på nesten 400 millioner kroner, hvorav kurtasjeinntekter utgjorde 300 millioner kroner.

DAB har ved utgangen av tredje kvartal 330 000 kunder som tilsammen disponerer nesten 100 milliarder kroner. Veksten i antall kunder har flatet ut i tredje kvartal - flesteparten av de nye kundene kom i første kvartal - men sammenlignet med samme periode i fjor er veksten på 226 prosent.

Kundene gjennomførte totalt 1,57 millioner transaksjoner, noe som tilsvarer nesten fem transaksjoner i snitt per kunde.

Til toppen