Veksten har stoppet for norsk mobiltelefoni

Men ikke fordi vi ringer mindre, viser tall fra Post- og teletilsynet.

Veksten har stoppet for norsk mobiltelefoni

Men ikke fordi vi ringer mindre, viser tall fra Post- og teletilsynet.

Post- og teletilsynet (PT) melder i en ny rapport, «Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester første halvår 2009», at mobiltelefonimarkedet i denne perioden omsatte for 50 millioner kroner mindre enn i året før.

I alt ble det omsatt for 7,6 milliarder kroner i mobiltelefonimarkedet. Abonnementsinntekstene økte, men ikke nok til å jevne ut reduksjonen i den vanlige trafikkomsetningen. PT opplyser at omsetningen av både tidstaksert trafikk og SMS ble betydelig redusert.

PT mener at årsaken til dette er at flere forbrukere nå velger fastpris-abonnementer hvor «alt» er inkludert. For både bruken av tale og SMS øker. I snitt snakker hver abonnent 180 minutter i mobilen hver måned. Hver abonnent sender i snitt i samme periode 102 SMS-er.

MMS-bruken har derimot blitt redusert med 30 prosent fra første halvår i 2008 til første halvår i 2009. Vi sender nå 65 SMS-er for hver sendte MMS.

Et område som øker inntektene til mobiloperatørene, er mobilt bredbånd. I første kvartal var omsetningen på omtrent 339 millioner kroner, noe som er 76 prosent mer enn i første halvår i fjor.

I rapporten forteller PT også at markedet for bredbåndstelefoni er i ferd med å flate ut. Veksten i første halvdel i år var marginal og ikke stor nok til å veie opp for nedgangen i tradisjonell telefoni. I dag har bare 940 tusen av landets omtrent 2,2 millioner husstander tradisjonell fasttelefoni, et antall som har vært synkende helt siden 1996. De siste tolv måneden ble antallet husstander med fasttelefoni redusert med 108 tusen.

Totalt trafikkvolum fra fastnett og mobilnett. Kilde: Post- og teletilsynet
Totalt trafikkvolum fra fastnett og mobilnett. Kilde: Post- og teletilsynet

Også den tradisjonelle bredbåndsteknologien xDSL ser ut til å ha passert glansdagene. På et år har 50 tusen kunder sagt opp abonnementet, slik at antallet abonnenter nå er på nivå med første halvår 2007.

Det motsatte er tilfellet for Internett-aksess over kabel-tv. Her har antallet abonnenter vokst med 90 tusen abonnenter de siste 12 månedene, noe som er enda høyere enn veksten på 70 tusen året før. I alt har kabeltv-selskapene nå 365 tusen bredbåndskunder.

Også Internett-aksess over fiber vokser kraftig. Antallet kunder har økt fra 45 tusen til 165 tusen på et år.

Antallet bredbåndskunder fordelt på teknologi. Kilde: Post- og teletilsynet.
Antallet bredbåndskunder fordelt på teknologi. Kilde: Post- og teletilsynet.

I alt var det 91 tusen flere bredbåndsabonnenter i Norge i første halvår i år enn i samme periode i fjor. Nesten sju av ti husstander har tatt i bruk fast bredbånd. I tillegg har mer enn 200 tusen kjøpt abonnement med mobilt bredbånd.

Hele rapporten fra Post- og teletilsynet er tilgjengelig her.

    Les også:

Til toppen