Veksten i TeleTrade flater ut

Den svenske nettmegleren TeleTrade melder om svak utvikling i løpet av sommeren; både tilveksten av nye kunder og antall transaksjoner flater ut.

TeleTrade, en av Sveriges største nettmeglere, hadde en økning på inntektssiden på 349 prosent sammenliknet med tredje kvartal i fjor. I årets ni første måneder hadde nettmegleren 51 millioner svenske kroner i inntekter mot 22 millioner kroner i hele 1999. Resultatet per 30 september inkludert markedsføringskostnader ble på minus 13 millioner svenske kroner etter at selskapet har brukt 18 millioner til markedsføring, ifølge en pressemelding.

TeleTrade har annonsert mye og har blant annet startet gratis distribusjon av sanntidskurser gjennom et eget softwareprogram med push-teknologi. Dette er et ledd i deres reklamekampanje for å knytte til seg flere kunder.
Les mer om TeleTrades sannstidskurser: Svensker satser på gratis sanntidskurser

Totalt har TeleTrade 36.000 kunder medregnet oppkjøpet av Aktiedirekt i september. Ved forrige årsskifte hadde selskapet 18.000 kunder. Selskapet oppgir at antall aktive kunder steg fra 8.000 til 16.000 kunder i løpet av 2000. Tilveksten av aktive kunder (de som har handlet i løpet av året) har vært på 42 per dag, mens målsettingen til TeleTrade er på 50 per dag.


Selskapet melder om reduksjon både i tilveksten av nye kunder og kurtasjekroner i tredje kvartal sammenliknet mot første kvartal. Dette skyldes hovedsakelig nedgang i aksjekursene. Men TeleTrade mener at dette har bunnet ut og at det tok seg opp på slutten av tredje kvartal.

TeleTrade har omlag 2,4 prosent av alle slutninger på Stockholmbørsen. Nettmeglerne har i løpet av året økt markedsandelen på antall slutninger fra 12,5 til 16,5 prosent.

TeleTrade skal etablere seg i Norge og Danmark i løpet av første kvartal 2001, noe senere enn hva konsernsjef Klas Danielsson sa til digitoday.no for noen uker siden.

Les mer om:
;