Vekstens forbannelser

Høye boligpriser og trafikkaos setter bremsene på i Silicon Valley.

Høye boligpriser og trafikkaos setter bremsene på i Silicon Valley.

Det kan virke som å helle barnet ut med badevannet, men flere kommuner i myteomspunnede Silicon Valley har nå begynt å finne metoder for å holde nye high-tech selskaper ute av lokalmiljøet.

Problemet er at økende trafikk-køer, massive byggeprosjekter og dramatisk økende bokostnader følger i kjølevannet av selskaper som Intel og Yahoo. Politikerne ser nå at disse ulempene ikke lenger veies opp av nye arbeidsplasser og høyere skatteinntekter.

I Redwood City, hvor bl.a Oracle, ExciteAtHome og Napster holder til, ble det nylig innført ett 45-dagers moratorium på nye prosjekter for skaffe tid til å utarbeide planer for en mer kontrollert vekst.

Byen har godkjent rundt 100.000 kvadratmeter med nye tomter hvert år de siste årene og føler nå behovet for en noe mer overgripende byplanlegging.

Avisen San Jose Mercury News rapporterte mandag at Palo Alto går igjennom alle reguleringsplaner på nytt, mens naboen Menlo Park rett og slett vurderer byggeforbud for nye kontorlokaler.

Ett stort problem er at dot.com selskapene invaderer områder som er tiltenkt detaljhandel og produksjonsbedrifter. Internett-selskapene er faktisk mer personalintensive enn de opprinnelige leietagerene og dette fører til store parkeringsproblemer i de nærliggende boligområdene.

Dagens innbyggere beklager seg også over kontorbygninger som blir satt opp på tomter beregnet for boligbygging. Dette bidrar til å drive prisene på boliger i området oppover slik at lokalbefolkningen ikke har råd til å komme inn i markedet.

Redwood City sier nå at kommunen vurderer tiltak som påbyr nye arbeidgivere å arrangere fellestransport av sine ansatte via såkalte car-pools. Dette innebærer at flere ansatte må reise sammen i en bil til og fra arbeidsstedet.

I Santa Clara, hjembyen til Intel og Yahoo, innrømmer man åpent at de etablerte selskapene er en svært viktig skattekilde. Boliger betyr derimot økende krav til ytelser fra kommunen.

Pendlere i Santa Clara utgjør to tredjedeler av arbeidstyrken, mens en tredjedel av arbeidstyrken bor innenfor kommunegrensen. Hele 95 % av de viktige eiendomsskattene kommer fra næringseiendommene i området.

Men også denne kommunen har problemer å løse. Strømforsyningen i området er nærmest sprengt, og boligmangelen er så stor og prisene så høye at lokale skoler må bygge innkvartering for nye lærere inne på skolens eget område.

Til toppen