– Velg 4 TB harddisker

Og med god grunn, viser undersøkelse.

– Velg 4 TB harddisker
Bildet viser en HGST Megascale 4000-harddisk, en av modellene som gjør det godt i undersøkelsen til Backblaze, men som er såpass fersk hos selskapet at det kanskje er litt tidlig å si noe bastant om påliteligheten. Bilde: HGST

Ingen harddisker er feilfrie i all tid, men en omfattende undersøkelse Backblaze har gjort, viser at det er stor forskjell på hvor hyppig ulike typer harddisker feiler. Backblaze er en nettbasert backup-tjeneste som ved årsskiftet hadde 41.213 harddisker i sitt datasenter.

Undersøkelsen er basert adferden til de harddiskene som selskapet har minst 45 stykker av.

Backblaze benytter en rekke ulike harddisker, og mange av modellene benyttes også i pc-er og eksterne lagringsenheter. Selskapet benyttet i fjor harddisker med kapasitet på mellom 1,5 og 6,0 terabyte. Etter alt å dømme dreier det seg kun om 3,5 tommers harddisker. Harddisker for bærbare pc-er, samt SSD-er, er dermed ikke med i undersøkelsen.

Feilene

Det er tre kategorier av feil som gjør at Backblaze fjerner harddisker fra systemet. Den ene er at harddisken ikke starter eller blir tilknyttet operativsystemet. Den andre kategorien er at harddisken feiler under synkronisering med RAID-arrayet, men den tredje er at S.M.A.R.T.-verdiene til harddiskene passerer de maksimalverdiene som selskapet selv har definert.

4 TB

Av analysen ser man tydelig at harddisker med 4 terabyte kapasitet er de klart beste når det kommer til pålitelighet. De aller beste resultatene får harddiskene som er levert av HGST. Modellen som kommer dårligst ut har en gjennomsnittlig, årlig feilrate på 1,4 prosent. Det tilsier at av tusen harddisker, oppstår det feil ved 14 av dem i løpet av et år.

Backblaze har også mange harddisker fra Seagate i denne størrelsen. Selv om feilraten er på 2,6 prosent per år, så mener selskapet at også dette er lavt. Dessuten er Seagate-harddiskene selskapet har kjøpt jevnt over noe billigere enn HGST-harddiskene. Derfor har Backblaze svært mange av akkurat disse.

Selskapet har bare noen få 4 terabyte-harddisker fra Western Digital. Årsaken er at disse har kostet selskapet 15 til 20 dollar ekstra, sammenlignet med tilsvarende harddisker fra konkurrentene.

3 TB?

Backblaze har også en del tusen harddisker i denne størrelsen, men her er det langt større forskjell på påliteligheten. Mens HDSTs Deskstar-modeller ligger med en årlig feilprosent på mellom 0,6 og 2,3, står det langt verre til med Barracuda-modellene til Seagate. Den ene modellen som benyttes, Barracuda XT, har en årlig feilprosent på 4,8 prosent. Den andre, Barracuda 7200.11, har en årlig feilprosent på 43,1.

Selskapet har også noen 3 terabyte-harddisker fra Toshiba og Western Digital. Den årlige feilraten for disse var på henholdsvis 3,7 og 6,9 prosent i fjor.

Backblaze har også drøyt 300 harddisker med 6 terabyte lagringskapasitet, men selskapet mener det er for tidlig å si noen om påliteligheten til disse.

Alder

En faktor som kan spille en stor rolle for resultatene i undersøkelsen, er alderen på harddisken. Det er ikke overraskende om en harddisk som har blitt brukt i fire år har større årlig feilprosent enn én som bare er et år gammel.

Barracuda 7200.11-harddiskene til Backblaze, altså de som kommer dårligst ut av alle i undersøkelsen, er i gjennomsnitt 2,2 år gamle. Til sammenligning er samlingen av den eldste modellen som fortsatt brukes, i gjennomsnitt 4,9 år gammel. Også dette er harddisker fra Seagate, men modellen er den 1,5 terabyte store Barracuda LP. Disse har en årlig feilprosent på 9,5, altså betydelig lavere enn Barracuda 7200.11.

Konklusjonen til Backblaze er at dersom man skal kjøpe en 3,5 tommers harddisk nå, så tilsier selskapets tall og prisen på enhetene at man bør velge en med 4 terabyte kapasitet fra enten HGST eller Seagate. Men det er også andre faktorer som kan være av betydning for den enkelte. Lese- og skrivehastighet, samt strømforbruk, er blant disse.

Hele rapporten til Backblaze er tilgjengelig her.

Les mer om: