Velger bort barnenavn med norske bokstaver

Velger bort barnenavn med norske bokstaver

Internett kan være i ferd med å utradere norske navn med æ, ø og å, viser tall fra Statistisk Sentralbyrå.

Når foreldre skal navngi sine nyfødte barn er det ofte mange hensyn som skal taes. Det skal ikke være et navn man assosierer med noen man ikke liker og det skal klinge godt sammen med eventuelle søsken når man skal ramse opp ungenes navn.

I tillegg er det for nordmenn og andre folkeslag som har et alfabet som går utover det engelske alfabetets 26 bokstaver, et poeng å finne frem til navn som fungerer godt internasjonalt og som kan brukes på internett.

Nå er riktignok Æ, Ø og Å støttet i moderne nettlesere, men utbredelsen av adresser med disse bokstavene er er heller tynn. Den økte internasjonaliseringen bidrar også - det kan være at foreldre tenker på at utlendinger skal skrive epost-adresser med de særnorske bokstavene.

I 2001 skrev Jørgen Oured, rådgiver i Statistisk Sentralbyrå , en artikkel med tittelen "Navn med æ, ø og å på vei ut?".Der stilte han spørsmålstegn ved om det var en varig tendens eller om det bare var en del av den naturlige svingningen i hva som til enhver tid er populære navn.

I artikkelen tar han for seg populæritetsutviklingen for navn med bokstavene Æ, Ø eller Å i seg, fra 1880 til år 2000. Utviklingen viste en nedadgående trend for navn med de særnorske bokstavene.

På forespørsel fra digi.no har han tatt et nytt dypdykk i SSBs database og funnet frem litt mer oppdatert statistikk for de siste årene.

- Essensen er at siden 2000 har jentenavnene med Æ, Ø og Å sluttet å falle. Det er vel mest fordi det ikke er mulig å komme særlig lengre ned. Guttenavnene har fortsatt trenden nedover, sier Ouren til digi.no.

Internettutbredelsen i Norge begynte å ta av på midten av 90-tallet.

Ser man på statistikken for jenter er det en liten nedgang i antall navn med bokstaven Ø eller Å. Navn med bokstaven Æ er veldig sjelden både for gutter og jenter.

Det er på guttesiden det virkelig slår ut, for her finnes det mange mulige navn med Ø og Å - og bruken er er sterkt fallende siden midten av 90-tallet.

Det er nærliggende å tro at dette har med internett å gjøre, men det er dog ikke sikkert.

- Alle navn går i bølger og det er ikke så mange navn med Æ, Ø eller Å i seg. Det er ikke sikkert at det er internett som er årsaken til nedgangen, sier Jørgen Ouren, rådgiver i Statistisk Sentralbyrå til digi.no.

Han heller mer mot at det er den generelle trenden om at verden blir mer internasjonal som er årsaken til at stadig færre foreldre velger å gi sine unger et navn med de særnorske bokstavene.

Til toppen