Velger bort selvangivelsen på nett

Langt færre leverte selvangivelsen på nett i år. Helt naturlig mener Skatteetaten.

Velger bort selvangivelsen på nett

Langt færre leverte selvangivelsen på nett i år. Helt naturlig mener Skatteetaten.

Da fristen gikk ut ved midnatt 30. april hadde over 1,1 millioner levert selvangivelsen på nett, sms og telefon. Dette er 967 000 færre enn i fjor og nesten en halvering.

Dette er betydelig lavere innlevering enn i fjor, men Skatteetaten mener forklaringen er logisk:

Mange benyttet seg av den nye ordningen med leveringsfritak. Basert på de tallene vi nå har antar Skattedirektoratet at nærmere 1,5 millioner skattytere ikke leverer selvangivelsen i år.

- Denne servicen har helt klart blitt svært godt mottatt, sier skattedirektør Svein Kristensen. Det er første året lønnstakere og pensjonister kan la være å levere selvangivelsen når de forhåndsutfylte opplysningene stemmer og ingen andre opplysninger mangler.

Av de nesten 2,1 millioner som leverte selvangivelsen elektronisk i fjor, leverte 1,4 millioner uten endringer. I år var det bare 425 000 som leverte uten endringer.

Som vanlig ventet mange til siste dag, da ble det i alt levert over 285 000 selvangivelser på nett, telefon og SMS. Over 217 000 ble levert på nett denne dagen. I den travleste timen mellom kl 2300 og midnatt onsdag ble nesten 29 000 selvangivelser levert på nett.

Det har vært stor trafikk på Skatteopplysningen, Skatteetatens nye veiledningstelefon. Den har hatt utvidet åpningstid den siste uken og var åpen til midnatt siste leveringsdag. Nesten en halv million samtaler er besvart i løpet av april.

Til toppen