Velkommen til Google Norge

Velkommen til Google Norge

digi.no har som mål å fortelle litt om hvordan det er å jobbe i selskapene i det norske IT-markedet. I denne «hjemme hos»-reportasjen har vi vært på besøk hos Google Norge.

Google er et av verdens mest kjente selskaper, og i USA topper selskapet som regel listen over hvor folk ønsker å jobbe.

digi.no har tatt en tur innom for å se om selskapet skiller seg fra andre norske selskaper, på samme måte som de skiller seg ut i USA.

I Norge er selskapet representert med to kontorer, ett i Oslo og ett i Trondheim. I Oslo sitter salgs- og markedsfolkene, mens Trondheims-kontoret jobber med utvikling.

– Trondheimskontoret er en fjær i hatten for Norge og oss i Google, sier Jan Grønbech, til digi.no.

Han er Country Manager for Google Norge, men har ikke ansvaret for kontoret i Trondheim.

– Vi er et datterselskap av Google Europe Limited, sier Jan Grønbech.

Det er et selskap med kontoradresse i Irland. Trondheims-avdelingen følger en helt annen rapporteringslinje i Google-systemet.

– Jeg rapporterer til min sjef i Tyskland. Han er svært opptatt av at landene er veldig forskjellige. Så lenge man leverer det man skal, er han beundringsverdig «hands off», sier Grønbech., sier Grønbech.

Det gjør blant annet at Google ikke har tredd nedover den «skandinaviske modellen», der markedet ses under ett og betjenes med et lokalt hovedkontor i Stockholm.

Google lager ofte kunstneriske varianter av logoen sin. Her er det kreative nordmenn som har forsøkt seg

Norske ansatte

Det norske datterselskapet i Oslo ble opprettet i mai 2005, og på Oslo-kontoret er det nå litt mer enn 10 ansatte. Alle jobber med salg og/eller markedsføring.

Det er imidlertid ikke en helt tradisjonell salgsorganisasjon det er snakk om. Googles annonsesystem skiller seg vesentlig ut fra tradisjonell markedsføring, blant annet ved at kundene selv kan håndtere hele prosessen selv hvis de ønsker det.

Mye av jobben til de norske selgerne går derfor på å hjelpe store annonsører med å bruke Googles annonsesystem på en så effektiv måte som mulig.

– Vi gjør jobben for annonsøren, men kunden har full tilgang til kampanjen, sier Grønbech.

Han legger til at det er en stor forskjell mellom en annonsekampanje i en papiravis og måten de jobber på. Hvis en kunde kjøper en kampanje for 200.000 kroner er det få muligheter til å avbestille eller utsette. Slik er det ikke hos Google. Der kan kunden avbestille rett etter hvis det skulle være en grunn til det.

– Det skjer selvfølgelig aldri. De fleste øker etter hvert, sier Grønbech.

På tross av bare litt over 10 ansatte, har Google Norge 3 videokonferansesystemer på deling

Størrelsen teller, men de små kan være «store»

– Stort i vår sammenheng, betyr egentlig at selskapet og antall produkter de har, samt eventuelle avdelinger, gjør at kampanjen blir såpass kompleks at det blir vanskelig å følge opp selv, sier Grønbech.

Han oppgir derfor ingen tall for hva som regnes som en stor eller liten kunde.

- Vi har håndplukket de annonsørene som i vår verden er de største eller kan bli de største – Vi har håndplukket de annonsørene som i vår verden er de største eller kan bli de største, sier Grønbech.

Et eksempel han drar frem, er en nystartet nettbutikk for salg av blomster som betales på nett og som tar seg av leveringen. En slik kunde vil neppe være stor i tradisjonell annonseringssammenheng, men det vil være en potensiell stor kunde for Google. Hvor mye som skal til, vil han ikke si noe om.

– Det er ikke noe tall. Vi gjør ikke dette for å være snille, sier Grønbech.

Hele Google Norge holder til i et felles åpent landskap

Salgsjobben gjøres etter salget

I motsetning til hvordan ting foregår i de fleste salgsorganisasjoner, er Google Norge mer fokusert på hva som skjer etter salget, enn hva som skjer før avtalene er i boks.

– Jobben starter den dagen kampanjen starter, sier Grønbech.

Salgsavdelingen er delt opp i små team som spesialiserer seg på spesifikke bransjer, for eksempel teknologi, reise eller e-handel.

Mye av jobben består i å hjelpe kundene med å øke effektiviteten. Det betyr i praksis å finjustere så annonsene blir klikket på så ofte som mulig. Det gir mer penger i kassen til Google, men gir samtidig kundene større effekt.

Googles hovedkontor er kjent for å være fylt opp med lavalamper på nesten hver eneste pult. I Norge ligger de fortsatt på lageret, med unntak av noen få som er utplassert på en bokhylle. De er stort sett slått av.

Prestasjonsmåling

Som alle amerikanske IT-selskaper, er Google veldig opptatt av prestasjonsmålinger. De bryter imidlertid med detaljrapporteringen som mange andre norske datterselskaper av amerikanske IT-giganter sliter med.

– Hvert kvartal setter ansatte seg ned med leder for å bli enige om 4 eller 5 kvantifiserbare mål. For eksempel for meg kan det være å ansette en person i dette kvartalet. Et annet mål er at jeg skal ha et vist aktivitetsnivå på teamet mitt, sier Grønbech.

Det kan også være noen absurde mål sett ut fra et tradisjonelt tankesett for ledelse og økonomi. Grønbech drar frem et eksempel med en overivrig ansatt i USA som jobbet for mye. Det gikk utover hobbyen hans, løping. Da fikk han som et av sine mål å trene 1,5 timer hver dag, slik at han skulle klare å sette ny personlig rekord på 10.000 meter.

Litt av grunnen til at Google kan jobbe på denne måten, er at selskapet er i ekstrem vekst.

- Dette er en bransje som er i en vekst som kanskje ingen annen bransje har opplevd – Dette er en bransje som er i en vekst som kanskje ingen annen bransje har opplevd, sier Grønbech.

Selskapet ville trolig vokst av seg selv, selv uten en lokal salgsavdeling. Jobben blir derfor å akselerere veksten, samt sørge for at den er bærekraftig over lang tid.

Norge er ikke et modent marked

Norge pleier å ligge langt foran på å ta i bruk nye teknologier og de medfølgende mulighetene, men på søkeordannonsering ligger vi langt bak markeder som USA og Storbritannia.

– Man må ut og fortelle markedet hva dette er for noe. Det blir en del av salgsprosessen. Når man forteller hva søkemarkedsannonsering er, så vil de i 99 av 100 tilfeller prøve det, sier Grønbech.

Han mener en av selskapets største fordeler er at de leverer annonser som kundene ønsker.

– Veldig mange søker er etter kommersielle tjenester, flybilletter, iPod og lignende. Det kundene forventer å finne er målrettede annonser. Søker du på plasmaskjermer så skal du helst finne et tilbud på en plasmaskjerm, sier Grønbech.


Google Norge har importert amerikanske drikkevaner. Her finnes leskedrikk av alle slag.

Leier i kontorfellesskap

Google har valgt å leie kontorlokaler fra Regus, en leverandør som tilbyr mye fleksibilitet og alt av tilleggsfunksjoner inkludert, men som dermed er en del dyrere enn vanlige kontorlokaler. Grønbech tror ikke det noensinne blir aktuelt å kjøpe et eget kontor i Norge.

– Vi vil nok aldri bli så store her at vi vil komme i den situasjonen, sier Grønbech.

– Vi er på jakt etter flere folk. Grunnen til at vi er på Regus er at de er det eneste internasjonale kontormiljøet. Generelt i Oslo er det et problem å finne duganes kontorer i indre sentrum. Hele Skandinavia sitter på Regus-kontorer, sier Grønbech.

Det norske kontoret er naturlig nok lite, sammenlignet med det amerikanske hovedkontoret, men Grønbech tror ikke det gjør en forskjell i hvor morsomt det er å jobbe for Google.

- Jeg vil nesten gå så langt som å si at det er kanskje enda morsommere å jobbe i Norge – Jeg vil nesten gå så langt som å si at det er kanskje enda morsommere å jobbe i Norge. Ettersom vi er så få, får vi mer varierte arbeidsoppgaver, sier Grønbech.

Det er også populært å flytte litt på seg i Google-systemet. Grønbech forteller at de nylig har hatt besøk av en fra London-kontoret som utvidet helgeturen til en langhelg ved å jobbe her noen dager.

– Alle i Google kan jobbe hjemmefra akkurat når det passer. Vi har et elektronisk adgangskort som virker over hele verden, sier Grønbech.

Kun egenutviklede nettbaserte internsystemer

Det er mulig fordi alle internsystemer er nettbaserte. Hvis noen savner en funksjon, så vil det alltid være noen som bruker 20 prosent av arbeidstiden sin på å lage et system som løser problemet.

Som eksempel på hvor langt ansatte i Google går for å lage løsninger på interne rutineproblemer, forteller Grønbech om en ansatt i USA som var lei av å vente på en ledig vaskemaskin i kjelleren på Googles hovedkvarter. Han seriekoblet derfor vaskemaskinene, og lagde et system som sendte en SMS-melding til eieren av klesvasken når det var fem minutter igjen. Dermed kunne fellesvaskeriets kapasitet utnyttes enda bedre.

Google satser hardt på å fremstå som et miljøvennlig selskap. I fjor fikk alle ansatte hver sin sykkel.

Alle Googles internsystemer er nettbaserte, og de bruker ikke tredjepartsleverandører, i hvert fall ikke som de ansatte i Google merker. Grønbech forteller at selskapet en gang kjøpte et system, men at leverandøren ikke ville at det skulle offentliggjøres at Google var kunde. På spørsmål om hvorfor de ikke ville vise frem en slik prestisjekunde, var svaret at de fryktet for at ansatte ville søke seg over til Google.

Mulighetene for å bruke en dag i uken på et eget prosjekt gjør for eksempel at forhatte rutineoppgaver som utfylling av reiseregninger selvsagt er automatisert for lenge siden.

Mulighetene for å bruke 20 prosent av arbeidstiden sin på et hobbyprosjekt er i utgangspunktet en rettighet for alle ansatte, men det er først og fremst aktuelt for teknologene som kan lage noe.

– Det er nok mest utbredt blant ingeniørene, men jeg har et 20 prosent prosjekt, sier Grønbech.

Utfordringen for de som ikke jobber med utvikling, er at de er avhengig av å få hjelp av utviklere.

Til toppen