Vellykket SMB-initiativ med uvanlig server

IBM mener System i Express er billigere og bedre enn Windows. Stadig flere norske bedrifter gir dem rett.

Vellykket SMB-initiativ med uvanlig server

Analyseselskapet Gartners oversikt over utviklingen på servermarkedet i andre kvartal viser at IBMs System i – Power6-baserte maskiner med eget operativsystem – var den store taperen, med en global nedgang i volum på rundt 14 prosent.

I Norge er utviklingen motsatt, forteller System i-sjef Tore Råmundal i IBM Norge: Her økte omsetningen av denne serverfamilien med 10 prosent i første halvår, sammenliknet med samme halvår i fjor.

Han gir en del av æren til System i Express, en ny pakkeløsning som kom på markedet i april.

Denne følger malen til de større System i-modellene, der operativsystem, virtualisering, database, sikkerhet, kommunikasjon, lagring, sikkerhetskopiering og så videre leveres i en integrert helhet. Inngangsprisen er 65.000 kroner eks mva. Ifølge Råmundal er likevel den typiske prisen på en System i Express mellom 150.000 kroner og 200.000.

– Poenget med dette er å gi bedrifter ned mot fire til fem ansatte et system der de kan kjøre forretningskritiske applikasjoner uten nedetid. System i har ingen virus, og har aldri gitt etter for angrep. I Norge kan vi vise til tusener av kunder der System i-maskiner har gått uten nedetid i fire til fem år, og der oppgaven med å flytte backup-tape fra maskinen til et annet lokale en gang i uken er den mest ressurskrevende driftsoppgaven.

Express-utgaven senket inngangsbilletten for System i med rundt 30 prosent. Råmundal mener at småbedrifter med kritiske applikasjoner bør regne på totalkostnader når de sammenlikner System i med alternativer basert på Intel-prosessorer og Windows.

– For å sammenlikne en Windows-basert Intel-server med System i, må man regne på hva databasen koster, hva ekstra sikkerhetsprogramvare koster, hva utstyr og programvare til sikkerhetskopiering koster, hvor mye tid man på bruke på forskjellige driftsoppgaver, og ikke minst, hva nedetid koster, mener han. – Da vil man se at det er penger å spare på å investere i det som kan være dyrere å kjøpe.

Operativsystemet til System i, i dag kalt i5/OS (tidligere OS/400), er det som populært kalles et proprietært system.

– Det vil ikke si at det ikke er åpent, mener Råmundal. – Både Linux og Unix [IBMs AIX] kjører direkte på Power6-prosessoren uten endringer i maskinvaren. Det vil si at driften er lik: Man bruker de samme diskene, har den samme backup-en og så videre. Har man løsninger i Java, C++ eller PHP, er overføringen til System i nærmest triviell.

Dersom man er avhengig av bestemte løsninger under Windows, har IBM løsningen for det også.

– Vi kan levere egne kort for System i, med Intel-prosessor og minne, slik at man kan kjøre Windows under i5/OS, med tilgang til de samme diskene og driftsfunksjonene. En alternativ løsning er å kople til en strippet Wintel-server, med bare prosessor og minne. Man vil oppleve den samme enkle driften som for System i. I tillegg vil man erfare at diskintensive applikasjoner går raskere, for disksystemet er mer effektivt.

Dette legger opp til nok et argument fra Råmundal for å vurdere System i: serverkonsolidering.

I april i år utgav International Technology Group (ITG) en oversikt over nedetid og tilknyttede kostnader for ulike typer servere. De konkluderte med at en typisk Windows-server må forventes å være nede i minst 32 timer per år. Dette innebærer en kostnad på rundt to millioner dollar per server over en tre års periode. Tilsvarende forventet nedetid for en System i var fem timer. ITG anslår at driftsutgiftene samlet sett for System i ligger på en tredel til halvparten av det en tilsvarende Windows-installasjon krever.

En oversikt gitt av IT-sikkerhetsselskapet Secunia i mars i år viste at over en fire års periode var det 120 sikkerhetsvarsler for Windows Server 2003 Standard Edition, og at 9 prosent av de omtalte feilene ennå ikke var fikset. I samme periode var det fem sikkerhetsvarsler for System i: Ingen var gradert som «svært kritisk», og alle er fikset.

    Les også: