Vendepunkt i norsk internett-historie

Det norske internett-markedet er vesensforskjellig fra våre naboland, og også fra de fleste andre nasjonale internettmarkeder. Den intense konkurransen mellom Schibsted og Telenor, hvor de to gigantene uhemmet har tråkket i hverandres tradisjonelle bed, har gjort at markedet er dominert av sterke "gateway"-er.

Det norske internett-markedet er vesensforskjellig fra våre naboland, og også fra de fleste andre nasjonale internettmarkeder. Den intense konkurransen mellom Schibsted og Telenor, hvor de to gigantene uhemmet har tråkket i hverandres tradisjonelle bed, har gjort at markedet er dominert av sterke "gateway"-er.

Det svenske markedet preges eksempelvis av mange små- og mellomstore aktører som har dukket opp som en følge av internettets komme. Norge er unikt i den forstand at "the establishment" så tidlig har sett mulighetene i den nye teknologien, og satset betydelig på nettet.

Det kommersielle norske internettets historie, i korte trekk, ved to av de viktigste aktørene:

  • 12.12.1991 - Oslonett AS ble stiftet som et selskap som skulle satse på å selge internett-aksess til privatabonnenter
  • -> 1995 samarbeidet Oslonett tett med daværende Telepost Communication AS, nå Telenor Online AS, og da TPC satset på internett var det Oslonett som leverte dette.
  • Tidlig i 1995 lanserte Telepost Communication Scandinavia Online, Norges første kommersielle web-baserte tjeneste. Samarbeidet med Oslonett ble langsomt forverret inntil TPC lanserte sin egen aksess-tjeneste.
  • 1. september 1995 ble Oslonett kjøpt 100% av Schibsted AS, og frontene tilspisset seg i markedet.
  • 8. november 1996 ble det kjent at Schibsted Nett splitter sine aktiviteter i to. Aksessdelen overtas av Telenor Online, mens innholdssatsningen flyttes over i et felleseiet aksjeselskap under navnet Scandinavia Online.
Til toppen