Venstre: - Hold Staten unna Fornebu

Venstre er i utgangspunktet skeptiske til et nasjonalt IT-senter på Fornebu. - Om Staten i tillegg skal inn med penger i et slikt prosjekt, er det høl-i-hue-politikk, sier partileder Lars Sponheim.

Fremfor offentlig medvirkning til et nasjonalt IT-senter på Fornebu, bør det offentlige medvirke til at det opprettes flere regionale IT-vekstsentra som kan virke støttende for nye bedrifter i distriktene, mener Venstre.

- Det er helt utrolig om Staten skal bruke av sine ressurser til å sentralisere verdens mest desentraliserte næring. Det er høl-i-hue-politikk. Noe nasjonalt IT-senter på Fornebu skal det ikke bli med statlige penger i alle fall, sier Sponheim og tar i stedet til orde for å bygge opp flere regionale sentre for IT.

- IT er en genuint desentralisert teknologi som er interessant for distriktene. Om private interesser ønsker å bygge ut Fornebu, skal ikke vi nekte dem det, men et voldsomt spleiselag der Staten går inn med mye penger er vi imot.

Sponheim derfor til orde for at flere sauebønder burde bli datafrikere.

- De er skarpe i hodet og sitter på baken hele vinteren, sa han - med et smil om munnen.

For å sørge for et desentralisert nettverk av IT-bedrifter i distriktene, mener Venstre at grunnleggende teletjenester som det nye høyhastighetsnettet til Telenor, må gjøres tilgjengelig til lave og like priser over hele landet. Dessuten vil partiet opprette kommunale telestuer der det er tilrettelagt for telependling og videokonferanser.

- Når bedriftene er avhengige av hjernekraft, må bedriftene holde til der hvor folk vil bo, sier Sponheim.

Til toppen