BEDRIFTSTEKNOLOGI

Venstre om IT-politikk

Frode Eriksen
28. jan. 1997 - 07:57

1)

Ja, helt klart. Den teknologiske utviklingen gjør det ikke mulig å opprettholde et offentlig monopol på disse tjenestene. Det er heller ikke ønskelig: Sunn konkurranse gir lavere priser og bedre produkter. Den nye teleloven gir et godt utgangspunkt for å ivareta viktige politiske målsettinger som landsdekkende tjenestetilbud også i en situasjon der monopolet er avviklet fra 1.1.98. Overgangen til et friere marked kan imidlertid bli problematisk. Telenor er i dag "sluppet fri", men er likevel beskyttet mot konkurrenter på mange av de viktigste områdene ut 1997. Det skaper en lite heldig situasjon med melking av markedet (lokaltakstomleggingen og stive priser på leide samband) og maktkonsentrasjon gjennom en voldsom oppkjøpsoffensiv.

2)

Det kommer naturligvis an på hva slags hus Jagland vil bygge, og hvem som får være med på samrådet om byggeplanene. IT kommer til å forandre grunnleggende sider ved samfunnet vårt. Venstre har vært spesielt opptatt av mulighetene IT gir for å åpne styresettet og trekke flere med i demokratiet. Kommunikasjonsteknologiske endringer har ført til gjennomgripende demokratiske endringer før. Utviklingen av jernbane, bedre veier, dampbåtruter, post- og telefontjenester var en avgjørende forutsetning for den folkelige mobiliseringen mot embetsmannsstaten som endte med innføringen av parlamentarismen i 1884. Den digitale revolusjonen gir tilsvarende muligheter! Brundtland-regjeringen syntes imidlertid lite interessert i en bred debatt om IT. Forhåpentligvis blir det bedre med Jagland & Rugaas.

3)

Rammene er i hvertfall lagt for at det skal være mulig, selv om det gjenstår en del avklaringer som vil ha betydning for konkurransevilkårene (etableringsgebyret for nye aktører og kontrollordningene, f.eks). Uansett vil det ta tid før det viser seg om konkurransen virkelig blir åpen og fri.

4)

Vi må regne med nedbygging i den forstand at Telenor selvsagt ikke kan beholde samme markedsandel når monopolet oppheves. Men Telenor gjør det jo allerede bra i en del land som har åpnet for konkurranse, og kan muligens kompensere ute for en del av de tapte markedsandelene hjemme. Det er neppe noen grunn til å tro at Telenor ikke fortsatt vil være en stor og viktig - muligens den største - i det norske telemarkedet.

5)

Telenor bør være et offentlig kontrollert selskap. Vi trenger et slikt styringsinstrument for å ivareta viktige samfunnshensyn når konkurransen slippes fri (f.eks. at basistjenestene skal være tilgjengelig over hele landet). I en uoversiktlig situasjon nær markedet åpnes, bør Telenor også være et heleid statlig selskap. Om konkurransen etter noen år fører til at vi har mange likeverdige aktører på telemarkedet, kan det være fornuftig å vurdere et salg av et mindretall av aksjene. Men ikke nå.

(Hans Antonsen, generalsekretær)

Dette mener de andre partiene:
Arbeiderpartiet
Fremskrittspartiet
Fridemokratene
Høyre
Kristelig Folkeparti
Rød Valgallianse
Senterpartiet
Sosialistisk Venstreparti

Venstre

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.