Vent med Linux på PCer

Dagens PC vil endre seg mye, men Windows står fjellstøtt i mange år fremover. Her er Gartners råd for PC-kjøp fremover.

Dagens PC vil endre seg mye, men Windows står fjellstøtt i mange år fremover. Her er Gartners råd for PC-kjøp fremover.

Gartner har gått igjennom den teknologiske utviklingen på en rekke felter og deler ut råd til sine store kunder om hva de bør satse på og kanskje viktigst - hva de bør se an.

digi.no har fått tak i Gartners analyse av PC-teknologi for de neste fem årene. Gartner bruker en "hype-kurve" for å beskrive hvordan de tror en gruppe teknologier vil bli utviklet og fanget opp av markedet.

Gartner kaller fasene "teknologiutløser" (oppfinnelse/gjennombrudd), "toppen av overspente forventninger" (mye hype, og mange oppstarter), "dalbunn og pessimisme" (teknologien dømmes som feilslått), "oppoverbakke" (pionérkunder starter opp) og "platå" (30 prosent markedsaksept).

Teknologiutløser-stadiet (nye teknologier)

64-Bit PC-bruk

64-bits systemer lar deg jobbe med store datasett, men foreløpig holder det med dagens 32-bits systemer på skriverbordet. Det vil begynne å dukke opp 64-bits PCer, men for de fleste ligger kjøp av slike 5-10 år fremover.

Maskinvarebasert kryptering

Etter hvert som stadig mer skal krypteres og dekrypteres når de kommer inn eller skal forlate maskinen, vil en krypteringsprosessor kunne avlaste hovedprosessoren. Men utviklingen har stoppet opp i påvente av Intel og Microsofts planer (LeGrande-initiativet og planene for Next-Generation Secure Computing Base i "Longhorn", etterfølgeren til Windows XP). Dette skyver maskinvarebasert kryptering 5-10 år ut i tid.

Hydrogenbasert batterikraft (brenselceller)

Dagens batteriteknologi legger sterke begrensninger på bærbart utstyr, noe hydrogenbaserte brenselceller lover å løse. De første produktene vil dukke opp allerede til neste år, men pris og mange teknologiske utfordringer gjør at slike batterier blir allemannseie først om 5-10 år.

Toppen av overspente forventninger - mye snakk - lite virkelighet

Linux på skrivebordet

Strammere IT-budsjetter og høyere Microsoft-priser gjør at Linux vil få mange til å vurdere Linux, men man mangler en del programmer og funksjonalitet i Linux for at det skal være et reelt alternativ for de fleste. Kostnadene for å bytte er en sperre. Linux blir derfor ikke vanlig på skrivebordet før om to til fem år.

Tablet PC

Tablet PCer lar deg tegne og trykke på skjermen. Noen modeller lar deg gjemme tastaturet. Det er fire problemer med disse produktene: Mangel på støtte i operativsystemene, mangel på applikasjoner, dårlig ergonomi og høy pris. Dette bør være løst i 2005.

Dalbunn og pessimisme:(mindre omtale og håp)
PCI Express

PCI Express er en raskere standard for å la komponenter som grafikkort og harddisk-kontrollere flytte data til og fra minne. De første produktene kommer i 2004 og vil bli vanlig i 2005.

Oppoverbakke (usikkert, men på vei til massemarkedet)
Bluetooth

Bransjen vil etter hvert få ryddet opp i kompatibilitetsproblemene og Bluetooth vil bli vanlig i løpet av 2-5 år.

802.11a/g

Det er ikke alle som trenger de raskere a og g-versjonene av WLAN trådløse nett, men hvis dette viser seg å være til stede vil teknologien ta av i løpet av 2005.

Kompakt-PCer

Små, kortplass-løse PCer som veier under fem kilo sparer mye plass, men foreløpig koster de mer og kan gi handikap. Stadig mer USB 2.0-utstyr vil hjelpe. Slike maskiner vil presse ut dagens store PCer om 2-5 år.

DVD-brennere

Tre standarder (DVD-RW, DVD-RAM and DVD+RW) vil forvirre brukerne og det er ikke sikkert at alle trenger slike brennere. Vil bli et massemarked i løpet av to år.

Flatskjermer

Fallende priser og lavere plasskrav vil gjøre LCD-skjermer til den dominerende skjermtypen i løpet av to år.

Platå-stadiet (massemarket):.

USB-baserte minnenøkler

Trådløse 802.11b-nett

Prosessorer med hyperthreading

USB 2.0

Transportable PCer - fullblåste PCer i bærbare formater

Firewire

Til toppen