Venter AMD-sjef belønning etter vitnemål for Microsoft?

AMD-sjef Jerry Sanders forsvarte varmt Microsoft som vitne i monopolsaken tirsdag. Det kan være gjenytelse for framtidig støtte.

Microsoft-saken ruller videre på sine to spor. Dommer Colleen Kollar-Kotelly har utsatt avgjørelsen om hun vil godkjenne forliket eller ikke, og konsentrerer seg om det andre sporet, der ni delstater som avviste forliket kjemper for at Microsoft skal straffes hardere. Microsoft har krevd at dommeren avviser dette sporet og begrunner kravet ved at saksområdet krever en nasjonal løsning. Justisdepartementet har motvillig måttet medgi at delstatene har rett til å kjempe for en hardere straff, trass i forliket mellom Microsoft og departementet.

Les også

Delstatene ble nettopp ferdig med sine vitner, uten at det kom fram noe nytt. AMD-sjef Jerry Sanders var Microsofts første vitne. Han gikk friskt ut til Microsofts forsvar. Et av delstatenes sentrale krav er at Windows tilbys i modulær form, slik at PC-leverandører fritt kan erstatte funksjonalitet som multimedia og meldingsutveksling med konkurrerende produkter. Sanders sa: "Ethvert tiltak som fragmenterer Windows-plattformen.. vil sette dataindustrien tjue år tilbake, og føre til store kostnader for forbrukere og den nasjonale økonomien."

Delstatenes advokater fikk fram at Sanders ikke en gang hadde lest dokumentet der delstatene gjennomgår og begrunner sine krav. Han hadde hatt Bill Gates på tråden en gang i februar, og hørt den kjente tiraden der Microsoft-gründeren klager over "vanvittige" begrensninger i selskapets evne til å fornye sine produkter. Sanders svarte Gates at han gjerne ville vitne til Microsofts fordel. Så hadde han spurt Gates om Microsoft ville gå ut til støtte for AMDs x86-64 arkitektur, den såkalte Hammer-teknologien som utfordrer Intels Itanium-arkitektur innen 64-biters databehandling under Windows. Gates sa dette måtte vurderes.

Les også

Hammer-arkitekturen er kommersielt avhengig av støtte eller erkjennelse fra Microsoft, ellers vil ikke kundene se på den som noe gangbart alternativ til Intel Itanium med dets tette bånd til Richmonds utviklere.

Gitt dette ubestridelige faktum, og Sanders' egen redegjørelse for hva som skjedde da han sa ja til å vitne for Microsoft, åpner for at vitnemålet kanskje ikke kan betraktes som fullt ut objektivt.

Til toppen