Venter kraftig prisfall for DVD-opptakere

Økt produksjon i Taiwan er blant faktorene som ventes å føre til kraftig reduserte priser på DVD-brennere.

Økt produksjon i Taiwan er blant faktorene som ventes å føre til kraftig reduserte priser på DVD-brennere.

Prisen på DVD-brennere er ventet å bli halvert i løpet av andre halvdel av 2004. Ifølge taiwanske Market Intelligence Center (MIC), antas det at Taiwan vil doble produksjonen av DVD-brennere fra første til andre kvartal i år, slik at Taiwan alene vil levere opptil tre millioner enheter. Det fleste brennerne som selges, ventes fortsatt å stamme fra Japan, som per i dag har en markedsandel på nærmere 50 prosent.

Taiwan er i stand til å produsere elektronikk med god kvalitet til svært lave priser, og når også sentrale DVD-komponenter som MPEG-2-codec-brikker nå faller i pris, ventes at de taiwanske produsentene vil vinne betydelige markedsandeler.

MIC mener at blant annet tv-sendte idrettsarrangementer som OL i Athen og EM i fotball er med på å øke etterspørselen etter DVD-brennere.

Til toppen