Venter langvarig svikt i pc-omsetningen

Salget vil fortsette å øke, men omsetningen blir lavere, tror IDC.

Salget vil fortsette å øke, men omsetningen blir lavere, tror IDC.

Analyseselskapet IDC meldte i går kveld at de har revidert sine anslag for det globale pc-markedet i årene 2008 til 2012. De er kommet fram til at den økonomiske krisen vil ramme pc-bransjen langt hardere enn man trodde i våres.

I april i år var IDC forholdsvis optimistisk i sin prognose for pc-markedet i 2009, med volumvekst på13,7 prosent og omsetningsvekst på 4,5 prosent.

Prognosen som IDC offentliggjorde i går for 2009 er heller svart: Volumvekst på 3,8 prosent og en svikt i omsetningen på hele 5,3 prosent i forhold til 2008.

Faktorene som IDC mener forklarer de dystre utsiktene er den generelle tilbakegangen, tillitssvikten blant både forbrukere og bedrifter, og manglende tilgang på lån og kapital.

Anslaget for volum i 2010 er revidert et par prosentpoeng ned, til 10,9 prosent. IDC oppgir ikke hva de mener om omsetningen det året. I 2011 og 2012 ventes en volumvekst på over 12 prosent, mer tilsvarende normen de siste årene.

De reviderte prognosene gjenspeiler en forventning om både skjerpet priskonkurranse og at markedet generelt sett vil velge rimeligere pc-er.

På kort sikt er endringene på pc-markedet størst i de raskest voksende landene i Latin Amerika, Sentral-Europa, Midtøsten og Afrika, sier IDC. I Latin Amerika, Sentral Europa og Øst-Europa vil det selges færre pc-er i 2009 enn i 2008. Volumveksten vil fortsette i Midtøsten og Afrika, men i sterkt redusert tempo.

I de utviklede markedene – Nord Amerika, Vest-Europa og Japan – er prognosen for volumveksten revidert 4 prosentpoeng ned, til 9 prosent. I USA vil det selges 3 prosent færre pc-er i 2009 enn i 2008. Europa er ikke så hard rammet av finanskrisen som USA, og har dessuten vist en voldsom appetitt for rimelige bærbare. IDC tror det vil holde volumveksten på 6 prosent. Fra 2007 til 2008 er volumveksten 20 prosent.

Området der pc-markedet merker krisen minst, er Asia og Stillehavet uten Japan (forkortet til APeJ). Her ventes en volumvekst på 7 prosent i 2009, økende til 18 til 20 prosent årlig vekst i 2010 til 2012.

Her er IDCs volumtall for 2007 til 2012 (reelle tall for 2007, ellers prognoser), for det globale pc-markedet. Merk at selskapets definisjon av pc også omfatter x86-servere. Alle tall er i millioner enheter:

    Les også:

Til toppen