Venter økte IT-investeringer

Ifølge Accenture vil nordiske – og norske – bedriftsledere øke IT-investeringene de neste tre årene.

Ifølge Accenture vil nordiske – og norske – bedriftsledere øke IT-investeringene de neste tre årene.

Nordiske bedriftsledere vil øke investeringene og det er de norske toppledere som har størst romslighet i sine IT-budsjetter, viser en undersøkelse utført av Accenture.

Studiet er gjennomført blant mer enn 300 bedriftsledere og IT-direktører i Norden. Den avdekker at mer enn halvparten av de spurte forventer at deres organisasjoner vil øke investeringene i IT de neste tre årene. Kun ni prosent forventer å redusere IT-investeringene.

Riktig utnyttelse av IT trekkes i undersøkelsen frem som den viktigste faktoren bak økt produktivitet. 79 prosent av de spurte i undersøkelsen sier produktiviteten i deres selskap har økt de siste årene, primært grunnet bedre utnyttelse av teknologi.

82 prosent av IT-direktørene sier bedre utnyttelse av teknologi er den viktigste årsaken til produktivitetsforbedringer, mens 58 prosent mener riktig nivå på IT-investeringene er mest avgjørende. Tilsvarende tall for bedriftslederne var henholdsvis 63 og 45 prosent.

Men undersøkelsen avdekker også flere forhold der de spurte er misfornøyde med effektiviteten og virkningen av IT-investeringer. 56 prosent av de spurte sier IT-investeringene ikke leverer resultater i forhold til hva som investeres. Samtidig svarer en av tre at de ikke vet hvordan de skal utnytte IT-systemene maksimalt for å øke produktiviteten.

Undersøkelsen avdekker videre at de selskaper der man har lykkes i å forankre IT-strategien i forretningsmålene i større grad har lykkes med å øke produktiviteten de senere år (84 prosent versus 60 prosent i selskaper der man ikke har lykkes med å forankre IT-strategien).

Til toppen