Venter OpenOffice-bølge i kommunene

Forholdene ligger klare for en storstilt overgang til OpenOffice i kommunenorge, viser en undersøkelse.

Forholdene ligger klare for en storstilt overgang til OpenOffice i kommunenorge, viser en undersøkelse.

Studentene Erlend Smines og Marius Slette Johansen ved Høgskolen i Agder har gjennomført mastergradsstudien Hvilke faktorer kan forklare vedvarende bruk av fri programvare i offentlig sektor i Norge. I dag skal nærmere 90 kommuner ha tatt i bruk Linux og annen åpen kildekodeprogramvare på et eller annet vis, i all hovedsak på serversiden.

– Vi bruker begrepet «fri programvare» i betydningen programvare der kildekoden er tilgjengelig etter enten GPL eller delvis åpne lisenser, sier Erlend Smines til digi.no. – Etter denne definisjonen betrakter vi også Novell Suse som et åpent system.

Undersøkelsen viser at kommuner som i dag bruker fri programvare etter denne definisjonen, har så entydig gode erfaringer at de akter å fortsette med dette på lang sikt.

Den avdekker også kommunenes pragmatiske holdning til programvare: Man blander gjerne Linux og Windows på serversiden, og man bruker gjerne OpenOffice.org som erstatning for Microsoft Office, uten å bytte ut Windows med Linux som klientplattform.

– Forklaringene kommunene selv gir framhever økonomi og fristilling fra leverandører. Hvor store besparelsene er, er lite kjent, sier Smines.

Ifølge undersøkelsen understreker kommunene at de sparer lisenskostnader. Noen «antyder at de kan redusere utgiftene på området med rundt 50 prosent». Sammenlikningsgrunnlaget for denne uttalelsen, er uklar. Det som er klart, ifølge Smines, er at forskjellen mellom OpenOffice.org versjon 2 og Microsoft Office, slik bruken er i kommunene, er så forsvinnende liten at omstillingskostnadene er ubetydelige. Og da er det selvfølgelig mye å spare på å bruke gratispakken.

– Undersøkelsen vår spesifiserer ikke hvor mye kommunene faktisk har spart, presiserer Smines. – Det falt utenfor vår ramme. Kommunene har heller ikke regnet på dette, selv om økonomi vurderes som svært avgjørende for valg av programvare, og mange har flere års erfaring i bruk av Linux på serversiden.

Smines legger også til at nesten ingen kommuner har Linux som PC-plattform. På den andre siden finnes det tilfeller der Linux-PC-er brukes mot Windows-servere.

– Større tilgang på saksbehandler-, arkiv- og økonomisystemer under åpen kildekode eller med integrasjon mot åpen kildekode, kommer til å øke interessen for denne typen programvare. Det er nå en trend blant leverandørene at man tilbyr integrasjon mot hele spekteret av kontorpakker, det vil si ikke bare Microsoft Office, men også OpenOffice.org og StarOffice. Og det gir kommunene nye muligheter, sier Smines.

Han viser til at ErgoGroup nylig gjorde det webbaserte saksbehandlersystemet ePhorte integrerbar mot OpenOffice.org, mot tidligere bare Microsoft Office, og at Kvinnherad kommune er i ferd med å erstatte Microsoft Office med OpenOffice.org.

Et interessant poeng med Kvinnherad kommune er at overgangen til OpenOffice.org ikke betyr at man forlater Windows til fordel for Linux.

– Vi har ingen planer om å bytte ut Windows med Linux som klientplattform, sier Vidar Kalsås i IT-avdelingen i Kvinnherad kommune til digi.no. – Det gjelder både skolene og administrasjonen. Alle skolene er gått over til OpenOffice. I administrasjonen beholder vi Microsoft Office i noen tilfeller, i en overgangsperiode.

Kalsås bekrefter at ePhorte-integrasjonen mot OpenOffice var en betingelse for å skifte ut Microsoft Office i administrasjonen.

Han bekrefter også at kommunen fortsetter å kjøre saksbehandlersystemet ePhorte på Windows-servere.

Informasjonssjef Wibecke Brusdal i ErgoGroup sier til digi.no at de fikk en henvendelse fra Kvinnherad kommune om integrasjon av ePhorte mot OpenOffice, og at de samarbeidet med kommunen om å få det til.

– Siden har vi merket interesse fra flere kommuner som ønsker å gå over til OpenOffice og samtidig beholde andre saksbehandlerverktøy, sier Brusdal.

Dersom dette slår til, kan Microsoft allerede være i ferd med å tape «Office»-slaget i kommunene.

    Les også:

Til toppen