Venter på EU-råd for bruk av tv-frekvenser

En rapport skal vise hvordan tv-frekvensene kan utnyttes når analoge tv-signaler slokkes.

Venter på EU-råd for bruk av tv-frekvenser

En rapport skal vise hvordan tv-frekvensene kan utnyttes når analoge tv-signaler slokkes.

Etter at de analoge tv-signalene slokker, kan frekvensressursene brukes til en rekke andre formål.

En arbeidsgruppe består av to representanter fra Samferdsels-departementet, Kultur- og kirkedepartementet, Post- og teletilsynet og Medietilsynet har fått utsatt frist til 1. april 2008 med å levere rapport om bruk av frekvenser.

Det var kulturminister Trond Giske og samferdselsminister Liv Signe Navasete som tok initiativ til etableringen av arbeidsgruppen tidligere i år. Den opprinnelige fristen for levering av rapport var 1. oktober 2007.

En viktig årsak til utsettelsen er at arbeidsgruppen ønsker å ta med i betraktning en rapport som Europakommisjonen skal legge fram om ledige frekvenser etter at de analoge tv-signalene er avviklet (såkalt digital dividende) som vil kunne gi føringer også for Norge.

Arbeidsgruppen skal se på alternativer for framtidig utnyttelse av frekvenser som allerede i dag er ledige og frekvenser som blir ledige når de analoge fjernsynssendingene blir avviklet i 2009-10.

Det er ventet etterspørsel etter disse verdifulle frekvensressursene. Frekvensene kan brukes til mange forskjellige formål og tjenester, blant annet digitalt fjernsyn, mobil-tv, trådløst bredbånd for fast mottak (FWA), mobilt bredbånd/mobiltelefoni og høyoppløsningsfjernsyn (HDTV)

I USA har Google, Microsoft og Intel etablert White Spaces Co som vil jobbe mot Federal Communications Commission (F.C.C.) for å åpne deler av tv-frekvensbåndet for mobilt bredbånd.

Det er de såkalte «hvite områdene» eller ubrukte frekvensområder mellom tv-kanalene, som kan brukes for å gi flere amerikanere tilgang til mobilt bredbånd. Bare 5 prosent av de «hvite områdene» er i dag i bruk, som først får full utnyttelse når de analoge sendingene slukkes i 2009.

Det amerikanske militæret og diverse sikkerhetsbyråer bruker deler av frekvensbåndet til sin kommunikasjon. Google har lagt fram forslag til bruk av teknologi som vil gi disse fortrinnsrett på bølgelengder når det oppstår behov for dette.

Til toppen