Venter prisras innen outsourcing

I 2010 kan det bli opptil 20 prosent rimeligere å sette ut IT-tjenester, tror Gartner.

Venter prisras innen outsourcing

I 2010 kan det bli opptil 20 prosent rimeligere å sette ut IT-tjenester, tror Gartner.

Analyseselskapet Gartner har offentliggjort en rapport som vurderer hva slags følger de vanskelige økonomiske tidene og trange budsjetter kan få for hva bedrifter må betale for å sette ut IT-tjenester, altså «outsourcing».

Ifølge Gartner opplever tjenesteleverandørene et sterkt press for å redusere prisnivået. Noe av presset kommer fra eksisterende trender som globalisering og fokuset på nettskyen og programvare som tjeneste. Indiske leverandører har kommet under særdeles hard press, grunnet blant annet terrorangrepet mot Mumbai i november i fjor, skandalen i Satyam fra januar, og endringer i kursen til rupien.

Gartners vurderinger og beregninger går ut på at organisasjoner i Nord-Amerika og EU vil oppleve prisreduksjoner fra 5 til 20 prosent innen utgangen av 2010:

  • Datasentraltjenester vil bli fra 5 til 15 prosent billigere
  • Helpdesk-tjenester vil bli fra 5 til 10 prosent billigere
  • Nettverkstjenester vil bli fra 10 til 15 prosent billigere
  • Applikasjonstjenester vil bli fra 10 til 20 prosent billigere

Gartner understreker at dette ikke dreier seg om priskutt, men om et helhetlig prisfall som først og fremst gjelder nye avtaler, og i mindre grad reforhandlede avtaler. De faktiske prisreduksjonene vil preges av sterke variasjoner avhengig av geografi, bransje og klientens størrelse.

Gartner tror kunder som skal reforhandle, må være beredt på å redusere noe på sine krav, for eksempel forlenge avtaleperioden eller lette på nivåene i tjenestegarantien, for å oppnå lavere priser. Kunder som skal inngå nye avtaler, anbefales å bruke anbud, og ikke begrense forhandlinger til bare en potensiell part.

Tjenestetilbydere anbefales å peile ut områder der de kan tilby lavere pris, og vurdere nye leveransemodeller med et forsvarlig investeringsnivå.

Hele rapporten er tilgjengelig på nettet: Potential Impact of Economic Downturn on IT Infrastructure Outsourcing Prices, 1Q09.

    Les også:

Til toppen