Venter seg mye av Office-samspill med SQL Server

Ny SQL Server markerer et generasjonsskifte for Microsoft. Et vesentlig poeng er integrasjon med Office.

Ny SQL Server markerer et generasjonsskifte for Microsoft. Et vesentlig poeng er integrasjon med Office.

Microsoft skal 7. november lansere produktene SQL Server 2005 og Visual Studio 2005, i tillegg til BizTalk Server 2006. Selskapet har flere mål med de nye versjonene.

SQL Server 2005 er den første utgave av Microsoft relasjonsdatabase med støtte for .Net. Den forrige utgaven kom høsten 2000, lenge før .Net var klart. Ifølge Torstein Harildstad, direktør for Microsofts forretningsområde Server & Tools i Norge, er det kommende produktet bygget opp helt fra bunnen av.

– Dette er gjort ikke minst med tanke på sikkerheten, sier Harildstad til digi.no.

Sammen med Microsoft Norges ansvarlige for datavarehus, Olav Tollefsen, opplyser han om flere grunnleggende fordeler de generasjonene av produktene skal gi i bedrifter.

– Skal IT være en flaskehals som hemmer brukerne? Nei, det skal drive forretningen videre. Mer effektive ansatte fører til en bedre business, sier Harildstad. Som eksempel nevner han Office som sluttbrukerklient for serverdata.

– Office er på vei til å bli et team-produkt. Målet er å gjøre brukerterskelen lavere, samtidig som brukeren gis mer kontroll og selvstendighet. Omtrent som i forbindelse med en nettbank.

Større skalerbarhet er blant de viktigste nyhetene i SQL Server 2005, mener Harildstad. Tester Microsoft har kjørt viser at SQL Server 2005 skal være mer enn 150 prosent raskere enn SQL Server 2000. Samtidig mener Harildstad at heller ikke dagens produkt har spesielle begrensninger når det gjelder skalerbarhet.

– Det er mer en holdning i markedet enn en begrensning i produktet, sier Harildstad. Han mener det er grunn til å ta selvkritikk når det gjelder markedsføringen av SQL Server 2000.

– Microsoft leverer flere databaseservere enn både IBM og Oracle, men har bare 20 prosent av omsetningen. Relasjonsdatabaser er blitt hyllevare, man får ytelsen uavhengig av leverandør. Det avgjørende blir det vi kan tilby av merverdi, sier Harildstad. Han nevner blant annet administrasjonssystemer, 30 dagers recovery-lisens og BI-verktøy (Business Intelligence).

Ifølge Tollefsen vil SQL Server 2005 også inkludere et Visual Studio-skall for blant annet migrering og rapportering.

Det er vanskelig for tiden å snakke med Microsoft uten å komme inn på Longhorn, eller Windows Vista, som produktet nylig ble offisielt døpt til.

– Windows Vista er et paradigmeskifte under panseret, sier Tollefsen. – Mest for utviklere, i noe mindre grad for vanlige brukere.

Likevel vil ikke Visual Studio 2005, som sannsynligvis kommer minst et halt år før Windows Vista, være spesielt tilpasset den nye Windows-utgaven. Det er først med versjonen som skal komme rundt årsskiftet 2006/2007, Orcas, at Windows Vista vil støttes for fullt. Framover skal nye versjoner av Visual Studio lanseres hyppigere enn i dag.

    Les også:

De to Microsoft-ansatte trekker fram to områder hvor Visual Studio 2005 skal utmerke seg spesielt. Det ene er innen teamarbeid, hvor forskjellige verktøy som tidligere måtte integreres av brukerne selv, nå skal leveres som en integrert pakke. Dette skal blant annet gjøre det mulig med automatisk synkronisering mellom tegningene til programvarearkitekter og koden til programmererne.

Visual Studio 2005 skal også kunne gjøre webutviklere mer effektive, blant annet gjennom «master pages», en form for maler for utseende og design. Dessuten skal ferdig funksjonalitet for pålogging, menystrukturer og dynamiske bilder knyttet til datakilder være enkel å ta i bruk.

– Færre kodelinjer fører til bedre kvalitet, hevder Harildstad.

Han legger heller ikke skjul på at Microsoft har klare fordeler ved at selskapet leverer operativsystem, utviklerverktøy, serverløsninger, tjenester og sluttbrukerprogramvare.

– Microsoft er det eneste selskapet som favner alle disse områdene, sier Harildstad, og sier at Windows Server nå vokser raskere enn markedet forøvrig. Han mener at konkurransen fra Linux ikke er så stor.

– Linux overtar for Unix. Det passer oss helt utmerket, mener Harildstad.

Til toppen