Venter svake Nera-tall

DnB Nor Markets frykter at fjerdekvartalstallene til Nera og Bjørn Ove Skjeie kan komme til å skuffe etter den kraftige kursoppgangen i det siste, og jekker ned sin anbefaling på aksjen. DnB Nor tar ned sin anbefaling på Nera fra akkumuler (svak kjøp) til hold, skriver imarkedet.no.

Det pekes på at den siste tidens kursoppgang har gjort at aksjen har nådd meglerhusets kursmål, og dette har økt frykten for at Nera kan skuffe med sine tall for fjerde kvartal.

DnB Nor regner med at sterke resultater fra andre bransjeaktører har bidratt til å heve Neras kurs og dermed forventningene.

Meglerhuset ser et resultat før skatt på minus 1 million kroner for hele 2003 og en omsetning på 2.241 millioner. For 2004 ventes omsetningen å øke til 2.360 millioner, og DnB Markets mener de labre vekstforventningene betyr at Nera må komme opp med radikal restrukturering for å fremstå som attraktiv i forhold til alternative investeringer.

Til toppen