Venturebransjen sterkt kritisk til halvstatlig investeringsselskap

Norsk venturekapitalforening advarte i dag Stortinget mot å vedta forslaget om et halvstatlig investeringsselskap eid av SND. De mener at det vil være svært vanskelig å skaffe privat kapital til et slikt selskap.

Norsk venturekapitalforening advarte i dag Stortinget mot å vedta forslaget om et halvstatlig investeringsselskap eid av SND. De mener at det vil være svært vanskelig å skaffe privat kapital til et slikt selskap.

I dag diskuterer Stortinget etableringen av et halvstatlig investeringsselskap som skal sikre kapital til norsk næringsliv, særlig med tanke på oppstartsbedrifter.

Ved årets statsbudsjett ble det bestemt at staten skulle bruke 2,45 milliarder kroner i et slikt selskap, noe næringsminister Grete Knudsen fikk i oppgave å redegjøre for.

Planen er å hente inn til sammen 5 milliarder kroner som skal brukes til å styrke norsk næringsliv, særlig innen nyskapning og innovasjon.
Grete Knudsen kom til Stortinget med forslaget om å opprette flere forskjellige fond, hver til sitt bransjesegment, som skulle forvaltes av det halvstatlige selskapet. I Knudsens planer var det en forutsetning at staten skulle skyte inn 49 prosent, mens private investorer bidro med resterende 51 prosent, og dermed fikk majoriten av kapitalen.


I Stortingets næringskomité bestemte imidlertid flertallet, bestående av Arbeiderpartiet og sentrum, at investeringsselskapet skulle eies av Statens Nærings og Distriktsutviklingsfond og SIVA - Selskapet for industrivekst.

Dette reagerer ledelsen i Norsk Venturekapitalforening skarpt på.

Fredag morgen sendte interesseforeningen for ventureselskaper i Norge et brev til presidentskapet ved Stortinget.

I brevet advarer foreningen sterkt mot at man lar SND og SIVA komme med i investeringsselskapet fordi man da vanskelig kan skille mellom disse organisasjonenes næringspolitiske virkemiddelapparat og investeringsfondets klare kommersielle grunnlag.

Det er Arbeiderpartiet sammen med sentrums-grupperingen som har vedtatt dette i komiteen, stikk i strid med hva regjeringen ved næringsminister Grete Knudsen anbefalte Stortinget tidligere i år, da regjeringens planer først ble lagt frem.

Tellef Thorleifsson i Norsk Venturekapitalforening sier at forslaget fra regjeringen gjorde at staten kunne opptre som en profesjonell investor.


- Man trenger en høy grad av frihet på slike plasseringer om private aktører vil være villig til å tilføre penger. Jo flere føringer man får på dette området, desto verre blir det å få inn penger fra private aktører, sier Thorleifsson til digitoday.no.

Fra Stortingets talerstol ba imidlertid statsråd Grete Knudsen om at Stortinget avklarer forslaget fra komiteen "slik at det ikke er noen tvil om at selskapet skal være kommersielt og selvstendig."

digitoday.no kommer tilbake til saken.

Til toppen