Venturekapitalistene lukket lommeboken

Venturekapitalistene lukket lommeboken

Pengene sitter ikke lengre like løst blant de som finansierer risikoprosjekter.

Venturekapitalistene lever av å investere penger fra større fond og investorer i relativt nyoppstartede teknologiselskaper med høy risiko og stort potensiale.

Nå har imidlertid de amerikanske ventureselskapene satt foten på bremsen. Nye tall som kom frem i den kvartalsvise "Money Tree"-rapporten, viser at de amerikanske ventureselskapene kuttet kraftig i summen de dytter inn i lovende selskaper.

Ventureselskapene investerte "bare" 7,1 milliarder dollar i årets første kvartal, noe som er en nedgang på 8 prosent fra forrige kvartal. Dette er også det laveste investeringsnivået på et år.

I forrige kvartal ble det investert 7,8 milliarder dollar, og i samme kvartal for et år siden ble det investert 7,5 milliarder dollar.

Årsaken til nedgangen skal være større vanskeligheter med å få børsnotert nye selskaper, og færre salg til etablerte aktører.

Paradoksalt nok er det i dårlige tider at ventureselskaper gjør sine beste investeringer. Mange vekstkometer, som for eksempel Google, blir gjerne startet i nedgangstider, og så vokser de seg store i det markedet snur og tar av.

Til toppen