Venturekapitalistene lukket lommeboken

Pengene sitter ikke lengre like løst blant de som finansierer risikoprosjekter.

Venturekapitalistene lukket lommeboken

Pengene sitter ikke lengre like løst blant de som finansierer risikoprosjekter.

Venturekapitalistene lever av å investere penger fra større fond og investorer i relativt nyoppstartede teknologiselskaper med høy risiko og stort potensiale.

Nå har imidlertid de amerikanske ventureselskapene satt foten på bremsen. Nye tall som kom frem i den kvartalsvise "Money Tree"-rapporten, viser at de amerikanske ventureselskapene kuttet kraftig i summen de dytter inn i lovende selskaper.

Ventureselskapene investerte "bare" 7,1 milliarder dollar i årets første kvartal, noe som er en nedgang på 8 prosent fra forrige kvartal. Dette er også det laveste investeringsnivået på et år.

I forrige kvartal ble det investert 7,8 milliarder dollar, og i samme kvartal for et år siden ble det investert 7,5 milliarder dollar.

Årsaken til nedgangen skal være større vanskeligheter med å få børsnotert nye selskaper, og færre salg til etablerte aktører.

Paradoksalt nok er det i dårlige tider at ventureselskaper gjør sine beste investeringer. Mange vekstkometer, som for eksempel Google, blir gjerne startet i nedgangstider, og så vokser de seg store i det markedet snur og tar av.

Til toppen