Ventureselskap skal prøve seg som lånehai

Ventureselskap skal prøve seg som lånehai

Dagens IT-gründere trenger så lite penger at investorene sliter med å tilpasse seg.

Ventureselskaper lever av å investere relativt store pengesummer i lovende oppstartselskaper. De tar ofte stor risiko og det er forventet at mange av investeringene ikke lykkes. Til gjengjeld forventer de at de som lykkes, går så godt at de mer enn dekker tapet på de andre.

I motsetning til en del andre typer finansieringer, er ikke ventureselskaper passive investorer som lar bedriften få pengene for så å sitte på gjerdet og vente til resultatene kommer. Ventureselskapene tar som regel en aktiv rolle og krever gjerne også styreplass.

Denne aktive rollen kan være et gode, når det fungerer, men det er dyrt. Det holder ikke å doble eller tidoble et lite beløp når man i tillegg til pengene investerer mye dyrebar tid.

Ventureselskapene henter også sine penger fra store passive fond og de har derfor ikke tid til å sette av ressurser til små investeringer. Hvis et venturefond henter inn en milliard og bare har 5-6 partnere, så sier det seg selv at beløpet per selskap må være stort for at partnerne i ventureselskapene skal kunne rekke over selskapene de er ansvarlig for.

Dette behovet for å investere store beløp står i sterk kontrast til hva dagens IT-gründere trenger av kapital. I motsetning til tilstandene under dotcom-tiden, så koster det ikke lenger like mye å dra i gang en ny IT-tjeneste eller lage et nytt IT-produkt.

Maskinvaren har blitt mye billigere og det samme har kommunikasjonslinjene. Dessuten har mye av teknologien modnet så man trenger ikke like mange personer for å utvikle nye løsninger. Dermed trenger man strengt tatt ikke et eget kontor heller, men man kan klare seg meg et rom i hjemmet eller man kan jobbe fra en kaffebar. På programvaresiden kan man også spare store summer på å benytte fritt tilgjengelige løsninger lisensiert under en åpen kildekodelisens.

Selv om det har blitt billigere å starte nye selskaper, er det ikke gratis. Gründerne har fortsatt utgifter og de fleste har ikke nok egenkapital til å være selvfinansierende. Behovet for investorer er fortsatt til stede, om enn i et litt mindre omfang.

Nå prøver det Silicon Valley-baserte ventureselskapet Charles River Ventures, seg på en ny modell. De vil tilby lån på opptil 250.000 dollar til gründere.

Charles River Ventures er ikke et hvilket som helst ventureselskap. De har holdt på i 36 år, og er dermed et av de eldste ventureselskapene i Silicon Valley. Partnerne i selskapet administrerer totalt 1,8 milliarder dollar som de har hentet inn fra passive investeringsfond.

– Vi tror det blir mange selskaper som startes med en kvart million dollar, for å bygge internettbaserte forbrukertjenester, sier George Zachary, partner i ventureselskapet, til CNet News.

Han tror at bransjen må dekke over mange selskaper for å kunne sikre seg en posisjon i de få som lykkes.

Zachary trekker frem Reddit som et eksempel på et selskap som ville hatt glede av et slikt fond. De ble tidligere denne uken kjøpt av Conde Nast Publications, et selskap som blant annet eier og gir ut bladet Wired.

Reddit ble startet av tre gründere med en finansiering på mindre enn 100.000 dollar. Det er lite for et selskap som har kommet opp på en million besøkende i måneden.

Lånene vil bli gitt til en rente på seks prosent. Ventureselskapet sier at de ikke vil drive bank, men heller sikre sin posisjon hos de lovende selskapene.

– Vi ser mer på dette som et verktøy for å få innpass, sier Zachary.

Låneavtalen krever ikke innpass for ventureselskapet og gründerne vil eie 100 prosent selv når de eventuelt velger å gå for å hente større pengesummer i mer tradisjonelle ventureavtaler.

Til toppen