Ventureselskapene investerer som i dotcom-tiden

Dow Jones, VentureOne og Ernst & Young har lagt frem en rapport som viser at 2006 var et særdeles godt år for amerikanske oppstartsselskaper på jakt etter investorer.

25,8 milliarder dollar investerte amerikanske ventureselskaper i 2006. Det var en økning på 8 prosent sammenlignet med 2005 og man må tilbake til det store dot.com-året 2001 for å finne tilsvarende tall.

Selskapene som fikk størst andel av venturekapitalen var oppstartsselskaper innen helse, forbrukerorienterte internettselskaper og selskaper med fokus på alternative energikilder.

Til toppen