Verdens frieste telekonkurranse på Fornebu

Alle teleoperatører i Norge som vil kan kjøpe seg inn i teleinfrastrukturen på Fornebu og delta i det som blir verdens frieste telemarked. - Så langt har bare en håndfull aktører meldt sin interesse, sier prosjektleder for teleinfrastrukturen på Fornebu, Geir Havnelid, til digi.no.

Alle teleoperatører i Norge som vil kan kjøpe seg inn i teleinfrastrukturen på Fornebu og delta i det som blir verdens frieste telemarked. - Så langt har bare en håndfull aktører meldt sin interesse, sier prosjektleder for teleinfrastrukturen på Fornebu, Geir Havnelid, til digi.no.

Foreløpig består Sameiet Fornebu-IT-Nett, ElTele Øst, Energiselskapet Asker og Bærum, samt Telenor Nett. Arbeidet i gruppen ledes av Geir Havnelid i Consitel AS.

- I tillegg til de tre opprinnelige sameiepartnerne, har Fellesdata og EniTel skriftlig meldt sin interesse, mens vi har en muntlig tilbakemelding, sier Havnelid til digi.no.

Sameiet har invitert alle teleaktører i Norge til å delta i arbeidet med å legge rørframføringssystemer på Fornebu. Hver deltaker i sameiet betaler for egen reservert rørfremføring, men gjennom sameiet vil teleinfrastrukturen legges en gang for alle, og vil dermed koste minst mulig for deltakerne.

Fornebu blir dermed i praksis verdens første frie telemarked, med et felles selskap som står for fysiske kabler, kummer og tekniske rom, mens teleoperatørene selv trekker selve kablene de ønsker fra faste trekkepunkt. Alle teleoperatørene vil med andre ord konkurrere om å levere de billigste og beste teletjenestene til husstandene og arbeidsplassene, på like vilkår.

- Poenget med Sameiet på Fornebu er at alle som vil kan delta fra starten, understreker Havnelid. De som kommer etter kan leie seg inn i sameiedeltakernes eventuelle overskudd på rørframføring eller infrastruktur til markedspriser.

- Telemarkedet på Fornebu blir verdens første sameie i sitt slag. Fornebu blir i realiteten verdens første teletorg, der det er tjenestene det konkurreres på og ikke infrastrukturen, i og med at det har vært åpent for alle å delta som kjøper av sin kapasitet på like vilkår.

Havnelid anslår de totale infrastruktur-investeringene til 100 millioner kroner, der hoveddelen av kostnadene er aksessnett til husstander og arbeidsplasser. Foreløpig er det bare Telenor som har varslet at de vil flytte til Fornebu, med beregnet innflytting i nytt hovedkontor fra 2002.

Sameiet samarbeider med Statsbygg og Oslo kommune om den tekniske planen for teleinfrastrukturen på Fornebu, som blant annet skal utgjøre en del av grunnlaget som Bærum kommunestyre vil ha som bakgrunn når kommunedelplan II, som omfatter Fornebu, vedtas til høsten.

Det begynner å haste for de teleoperatørene som ønsker å tilby teletjenester basert på egen infrastruktur til de opptil 7000 husstandene og inntil 27.000 arbeidsplassene som "Forneby" skal huse. Havnelid sier at onsdag den 13. mai er siste frist for de teleoperatørene som ønsker å delta i sameiet.

Deretter kan det bli dyrere for de som ønsker å levere teletjenester. De tre opprinnelige sameiedeltakerne har i hvert fall tegnet seg for fysiske rør som holder til mer enn eget bruk, og om en skal leie kapasitet blir det helt sikkert ikke like billig som å eie.

Til toppen