Verdens IT-kunder foran nytt tidsproblem

Verdens IT-kunder foran nytt tidsproblem

Verdens IT-kunder står foran et nytt og litt år 2000-lignende problem. Årsaken er en endring USA har gjort for sommertid.

Analyseselskapet Gartner var de første som advarte mot år 2000 problemet og nå advarer analyseselskapet om et nytt, men dog lignende problem.

Årsaken er en endring i sommertid-datoer USA vedtok i 2005 som skal tre i kraft nå.

Det hele kan synes som en 1. aprilspøk, men er høyst reell. Endringen, en del av "Energy Policy Act" fremskyver datoen sommertid innføres med en hel måned. I stedet for første søndag i april, skal sommertid nå innføres første søndag i mars.

Dette vil kunne få store konsekvenser for en lang rekke kunder, både i USA og utenfor USA, påpeker Gartner. Gartner understreker at det kan slå ut for mange kunder utenfor USA på grunn av kommunikasjon med partnere, kunder, leverandører eller datter/morselskaper. Endringen kan skape problemer på grunn av uventede tidsforskjeller i mange typer systemer, selv om det bare er en time.

Gartner lister opp en lang rekke systemer som kan rammes og derfor må sjekkes:

- Kalender/gruppevare-systemer kan gi møtetidsfeil

- Flybransjens trafikk og billettsystemer

- Bank/finansbransjens mange systemer for pengeflyt kan rammes

- Ehandel kan rammes

- Sikkerhetssystemer

Det er operativssystemene som eventuelt må oppgraderes og det er ikke noen stor jobb, men man må sjekke og utrede om man påvirkes, understreker Gartner.

Og ikke stol på IT-leverandøren din, "de fleste IT-leverandører forsøker å redusere betydningen problemet vil få", advarer Gartner.

Den gode nyheten er at aktører som Microsoft, IBM og Sun har lansert sider med oppdateringer og mye informasjon. Her er sommertid-problem-sidene til de tre store leverandørene.

IBM: http://www.ibm.com/support/alerts/daylightsavingstimealert.html

Microsoft: http://www.microsoft.com/windows/timezone/dst2007.mspx

Sun: http://java.sun.com/developer/technicalArticles/Intl/tzupdatertool.html

Til toppen